Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ίδρυση1992, πριν 32 έτη (1992)
ΠρύτανηςΙωάννης Καλαβρουζιώτης
ΑντιπρυτάνειςΛεωνίδας Δουκάκης
Κώστας Καραμάνης
Ιωάννης Συμπέθερος
Ακαδημαϊκό προσωπικό232
Φοιτητές42.000 περίπου
ΤοποθεσίαΠάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών
Ιστότοποςhttps://www.eap.gr/

Αποστολή Επεξεργασία

Ως αποστολή του ιδρύματος καθορίζεται η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση. Στους σκοπούς του ΕΑΠ καθορίζεται επίσης η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.

Η φυσιογνωμία του ΕΑΠ Επεξεργασία

Το Ε.Α.Π. είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο και παρέχει στους πτυχιούχους του τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Με το Ν. 2552/1997[1][2] εισάγονται επτά καινοτομίες:

 1. Προσφορά σπουδών αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 2. Εφαρμογή του αρθρωτού συστήματος και αντικατάσταση της παραδοσιακής έννοιας του Τμήματος από το μεταβαλλόμενο σχήμα "Πρόγραμμα Σπουδών".
 3. Πιστοποίηση των σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα.
 4. Ίδρυση Εργαστηρίων Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.
 5. Ίδρυση Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης.
 6. Η απλούστευση της διοικητικής δομής με την κατάργηση του πρυτανικού συμβουλίου και τη θεσμοθέτηση αντιπροσωπευτικής Συγκλήτου[3].
 7. Ο καθορισμός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) και της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) ως βασικών λειτουργικών μονάδων, καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ελληνικών Α.Ε.Ι. Κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα.

Σχολές Επεξεργασία

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Επεξεργασία

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) είναι μία από τις τέσσερις σχολές του Ε.Α.Π. Η Σχολή έχει σήμερα 16 μέλη Δ.Ε.Π. Η Σ.Α.Ε. προσφέρει σήμερα συνολικά εικοσιένα προγράμματα σπουδών (τρία προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και δεκαεννέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών)

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Επεξεργασία

 • Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός (ΕΣΠ)
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επεξεργασία

 • Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΓΓ)
 • Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 • Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
 • Language Education for Refugees and Migrants (LRM)
 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 • Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 • Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 • Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

Συνέδρια και δικτύωση Επεξεργασία

Η Σ.Α.Ε. οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5.000 συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς «Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και το «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Επεξεργασία

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε σώμα το 2005.

Αντικείμενο Επεξεργασία

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Επεξεργασία

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
 • Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
 • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ) Master in Business Administration (MBA) Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) Supply Chain Management (SCM) Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) MSc in Innovation Management and Entrepreneurship (IME)

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ

Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ) (κοινό ΜΠΣ με το FREDERICK UNIVERSITY) Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (ΔΟΕ & ΔΟΕΒ) (κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ & ΤΛΧΒ) (κοινό ΜΠΣ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) MSc in Enterprise Risk Management (ERM) (κοινό ΜΠΣ με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ


Εργαστήρια της ΣΚΕ Επεξεργασία

 • Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης
 • Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
 • Εργαστήριο Λογιστικής

Εγκαταστάσεις Επεξεργασία

Η Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο – Βόρεια Πτέρυγα, της πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ, επί της οδού Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, στην Πάτρα.

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Επεξεργασία

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Ε.Α.Π. Η Σχολή έχει σήμερα 15 Δ.Ε.Π. Στη Σ.Θ.Ε.Τ. διδάσκονται αντικείμενα Θετικών Επιστημών (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά), Πληροφορικής και Επιστημών της Μηχανικής (Μηχανική Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείριση και Κατασκευή Τεχνικών Έργων κ.ά.).

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Επεξεργασία

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
 • Πληροφορική (ΠΛΗ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επεξεργασία

 • Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων (ΠΣΕ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΠ)
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα (ΠΛΣ)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 • Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 • Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 • Χημική και Βιομοριακή ανάλυση (ΧΜΒ)
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Εργαστήρια της ΣΘΕΤ Επεξεργασία

 • Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού Επεξεργασία

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού (Σ.Ε.Τ.) είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Ε.Α.Π. Η Σχολή έχει σήμερα 4 μέλη Δ.Ε.Π. Το αντικείμενο της Σχολής επικεντρώνεται στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς:

Των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες, Της αειφορίας, του περιβαλλοντικού σχεδιασμού έργων υποδομής, πόλεων και κτιρίων και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Τις μεθόδους σχεδιασμού με νέες τεχνολογίες Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΕΤ

Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας (ΣΚΙ)


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΕΤ

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ) Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Msc (ΠΣΧ) Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) Interaction Generative Design – IGD (Διαδραστικός Αλγοριθμικός Σχεδιασμός) Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC)

Ανεξάρτητες μονάδες του ιδρύματος Επεξεργασία

 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
 • Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
 • Έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ», αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

Βιβλιοθήκη Επεξεργασία

Η βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. στεγάζεται, από τον Μάρτιο 2016, σε κτίριο και σε άνετο και λειτουργικό χώρο, στη συνοικία Κουκούλι Πάτρας (διεύθυνση: Πατρών-Κλάους 183[4]). Πριν, η βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε οίκημα στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Τριών Ναυάρχων. Μαζί με τη δανειστική βιβλιοθήκη στεγάζονται: το αναγνωστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου πληροφόρησης υπάρχουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Ιδρυτικός Νόμος του ΕΑΠ όπως ισχύει
 2. «ΦΕΚ A 266/1997». Εφημερίς της Κυβερνήσεως. 24 Δεκεμβρίου 1997. 
 3. Προς το παρόν και μέχρι να αποκτήσουν οι Σχολές την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του ιδρυτικού νόμου "αυτοδυναμία" τα καθήκοντα της συγκλήτου ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή, ο πρόεδρος της οποίας διορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καθώς αντί για Σύγκλητο εκλεγμένων ακαδημαϊκών, το ΕΑΠ διοικείται από ένα προσωρινό όργανο που έχει νομότυπα αλλά και παράλογα παρατείνει τη λειτουργία του επί 12ετία, με σχετικές κινητοποιήσεις τους τα μέλη ΔΕΠ και οι ΣΕΠ (Σύμβουλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων εν είδει 1200) και οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν τη συγκρότηση συγκλήτου.
 4. Χάρτης με τη θέση της βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π.[νεκρός σύνδεσμος] eap.gr. Ανακτήθηκε: 02/02/2019.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία