Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
EAP-logo.svg
Ίδρυση1992
ΠρύτανηςΟδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας
ΑντιπρυτάνειςΣτάθης Ευσταθόπουλος
Κώστας Καραμάνης
Γεώργιος Σκρουμπής
Ακαδημαϊκό προσωπικό232
Φοιτητές42.000 περίπου
ΤοποθεσίαΠάτρα, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών
Ιστότοποςhttps://www.eap.gr/

ΑποστολήΕπεξεργασία

Ως αποστολή του ιδρύματος καθορίζεται η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για εκπαίδευση από απόσταση. Στους σκοπούς του ΕΑΠ καθορίζεται επίσης η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο εννοιολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης από απόσταση.

Η φυσιογνωμία του ΕΑΠΕπεξεργασία

Το Ε.Α.Π. είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο και παρέχει στους πτυχιούχους του τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Με το Ν. 2552/1997[1][2] εισάγονται επτά καινοτομίες:

 1. Προσφορά σπουδών αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 2. Εφαρμογή του αρθρωτού συστήματος και αντικατάσταση της παραδοσιακής έννοιας του Τμήματος από το μεταβαλλόμενο σχήμα "Πρόγραμμα Σπουδών".
 3. Πιστοποίηση των σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα.
 4. Ίδρυση Εργαστηρίων Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.
 5. Ίδρυση Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης.
 6. Η απλούστευση της διοικητικής δομής με την κατάργηση του πρυτανικού συμβουλίου και τη θεσμοθέτηση αντιπροσωπευτικής Συγκλήτου[3].
 7. Ο καθορισμός της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) και της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) ως βασικών λειτουργικών μονάδων, καθεμία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των ελληνικών Α.Ε.Ι. Κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα.

ΣχολέςΕπεξεργασία

Σχολή Ανθρωπιστικών ΕπιστημώνΕπεξεργασία

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) είναι μία από τις τέσσερις σχολές του Ε.Α.Π. Η Σχολή έχει σήμερα 15 μέλη Δ.Ε.Π. Η Σ.Α.Ε. προσφέρει σήμερα συνολικά δώδεκα προγράμματα σπουδών (τρία προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και εννέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών). Κοσμήτορας της σχολής είναι ο Αντώνης Λιοναράκης.

Προγράμματα Προπτυχιακών ΣπουδώνΕπεξεργασία

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΕπεξεργασία

 • Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 • Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΓΓ)
 • Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 • Διδασκαλία της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ)
 • Language Education for Refugees and Migrants (LRM)
 • Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 • Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 • Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (ΕΑΓ)
 • Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

Συνέδρια και δικτύωσηΕπεξεργασία

Η Σ.Α.Ε. οργανώνει τακτικά κάθε δύο χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές και περίπου 5.000 συνέδρους. Έχουν ήδη εκδοθεί τρεις τόμοι πρακτικών. Η Σχολή οργανώνει κάθε έτος ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι συνεργαζόμενοι φορείς «Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και το «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» εκδίδουν τα επιστημονικά περιοδικά «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και «Ανοικτή Εκπαίδευση» με σύστημα κριτών.

Σχολή Κοινωνικών ΕπιστημώνΕπεξεργασία

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του ΕΑΠ που ιδρύθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο Ν.2552/97 και συγκροτήθηκε σε σώμα το 2005.

ΑντικείμενοΕπεξεργασία

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και οικονομική επιστήμη.

Προγράμματα Προπτυχιακών ΣπουδώνΕπεξεργασία

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)
 • Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ)
 • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΕπεξεργασία

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 • Τραπεζική (ΤΡΑ)
 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ)
 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 • Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων ζητημάτων (ΓΧΝ)
 • Διοίκηση Αθλητισμού

Εργαστήρια της ΣΚΕΕπεξεργασία

 • Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Δημόσιας Διοίκησης
 • Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής
 • Εργαστήριο Λογιστικής

ΕγκαταστάσειςΕπεξεργασία

Η Σχολή (Γραφεία μελών ΔΕΠ και Γραμματεία), στεγάζεται στο κτίριο Ε΄, Α΄ όροφο – Βόρεια Πτέρυγα, της πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ, επί της οδού Παρ. Αριστοτέλους 18, ΤΚ 26335, στην Πάτρα.

Σχολή Θετικών Επιστημών και ΤεχνολογίαςΕπεξεργασία

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Ε.Α.Π. Η Σχολή έχει σήμερα 15 Δ.Ε.Π. Στη Σ.Θ.Ε.Τ. διδάσκονται αντικείμενα Θετικών Επιστημών (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά), Πληροφορικής και Επιστημών της Μηχανικής (Μηχανική Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείριση και Κατασκευή Τεχνικών Έργων κ.ά.).

Προγράμματα Προπτυχιακών ΣπουδώνΕπεξεργασία

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
 • Πληροφορική (ΠΛΗ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΕπεξεργασία

 • Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων (ΠΣΕ)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΠ)
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 • Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα (ΠΛΣ)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ)
 • Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ)
 • Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 • Χημική και Βιομοριακή ανάλυση (ΧΜΒ)

Εργαστήρια της ΣΘΕΤΕπεξεργασία

 • Εργαστήριο Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων
 • Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτικής Ενέργειας και Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, Ποιότητας και Περιρρέουσας Νοημοσύνης

Σχολή Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΕπεξεργασία

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (Σ.Ε.Τ.) είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Ε.Α.Π. Η Σχολή έχει σήμερα 2 μέλη Δ.Ε.Π. (1 Καθηγητή, 1 Αναπληρωτή Καθηγητή). Η Σ.Ε.Τ. έχει ως αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες. Η Σ.Ε.Τ. παρέχει σήμερα τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 • Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα (ΣΦΠ)
 • Ακουστικός Σχεδιασμός-Πολυμέσα (ΑΣΠ)

Ανεξάρτητες μονάδες του ιδρύματοςΕπεξεργασία

 • Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
 • Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης
 • Έργο - πράξη «ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ», αφορά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΜΟΔΙΠ για τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

ΒιβλιοθήκηΕπεξεργασία

Η βιβλιοθήκη του Ε.Α.Π. στεγάζεται, από τον Μάρτιο 2016, σε κτίριο και σε άνετο και λειτουργικό χώρο, στη συνοικία Κουκούλι Πάτρας (διεύθυνση: Πατρών-Κλάους 183[4]). Πριν, η βιβλιοθήκη στεγαζόταν σε οίκημα στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Τριών Ναυάρχων. Μαζί με τη δανειστική βιβλιοθήκη στεγάζονται: το αναγνωστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου πληροφόρησης υπάρχουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Ιδρυτικός Νόμος του ΕΑΠ όπως ισχύει
 2. «ΦΕΚ A 266/1997». Εφημερίς της Κυβερνήσεως. 24 Δεκεμβρίου 1997. 
 3. Προς το παρόν και μέχρι να αποκτήσουν οι Σχολές την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του ιδρυτικού νόμου "αυτοδυναμία" τα καθήκοντα της συγκλήτου ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή, ο πρόεδρος της οποίας διορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καθώς αντί για Σύγκλητο εκλεγμένων ακαδημαϊκών, το ΕΑΠ διοικείται από ένα προσωρινό όργανο που έχει νομότυπα αλλά και παράλογα παρατείνει τη λειτουργία του επί 12ετία, με σχετικές κινητοποιήσεις τους τα μέλη ΔΕΠ και οι ΣΕΠ (Σύμβουλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων εν είδει 1200) και οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν τη συγκρότηση συγκλήτου.
 4. Χάρτης με τη θέση της βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π.[νεκρός σύνδεσμος] eap.gr. Ανακτήθηκε: 02/02/2019.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία