Εμπειρία είναι η γνώση και η δεξιότητα που στηρίζεται στην παρατήρηση και στην πρακτική εξάσκηση και αποκτάται με την πάροδο του χρόνου. Π.χ. στην εργασία: οι τεχνίτες μαθαίνουν τη δουλειά, βλέποντας, αρχικά, άλλους, που είναι εξειδικευμένοι, ενώ μετά δοκιμάζοντας μόνοι τους. Έτσι με τον καιρό βελτιώνονται, μαθαίνουν καινούρια πράγματα και διδάσκονται πολλές φορές από τα λάθη τους. Στην επιστήμη η εμπειρία έχει στενή σχέση με το πείραμα, το οποίο συμπληρώνει την παρατήρηση. Η δεύτερη έννοια της εμπειρίας είναι το βίωμα μιας κατάστασης, που είναι κομμάτι της συνολικής εμπειρίας (πείρας) του ανθρώπου.

(Αγγλική μετάφραση: wisdom, experience.)

Στη Φιλοσοφία Επεξεργασία

Στον κλάδο της φιλοσοφίας, εμπειρία είναι η γνώση που αποκτάται με την αισθητηριακή αντίληψη ή με την παρατήρηση. Η γνώση αυτή, σύμφωνα με τους οπαδούς της εμπειριοκρατίας, η μόνη αληθινή μορφή γνώσης που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος. Αντίθετα, οι οπαδοί ενός άλλου φιλοσοφικού ρεύματος, της νοησιαρχίας, δεν αποδέχονται την άποψη αυτή και αντιτάσσουν στην εμπειρία την a priori γνώση.

Στα βιντεοπαιχνίδια Επεξεργασία

Στο χώρο των διαδικτυακών (online) βιντεοπαιχνιδιών, και ειδικότερα σε τίτλους όπου ο τρόπος παιχνιδιού δεν διαθέτει επίπεδα ή πίστες, ο κάθε παίκτης προσπαθεί να φτάσει στο στόχο του, συλλέγοντας πόντους εμπειρίας. Οι πόντοι αυτοί ονομάζονται “HP” στα βιντεοπαιχνίδια και συνήθως υπάρχει μία μπάρα με αυτό το όνομα στην οθόνη του παίκτη, η οποία δείχνει πόσους πόντους έχει μαζέψει.

Πηγές Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Ελλαδική, εκδόσεις Γιάννη Ρίζου