Για την ομώνυμη ελληνική τράπεζα, δείτε: Emporiki Bank.


Μια εμπορική τράπεζα είναι τύπος οικονομικού μεσάζοντα και τύπος τράπεζας. Συλλέγει κεφάλαια με τη συλλογή των καταθέσεων από επιχειρήσεις και τους ιδιώτες διαχωρίζοντάς τις σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταμιευτηρίου και καταθέσεις ορισμένου χρόνου. Χορηγεί δάνεια στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Αγοράζει επίσης εταιρικά χρεώγραφα και κρατικά χρεώγραφα. Τα βασικά στοιχεία του παθητικού της είναι οι καταθέσεις και τα βασικά στοιχεία του ενεργητικού της είναι τα δάνεια και τα χρεώγραφα.

Αυτό είναι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν κανονικά "τράπεζα". Ο όρος "εμπορική" χρησιμοποιήθηκε για να την ξεχωρίζει από μια επενδυτική τράπεζα. Μιας και τα δύο είδη των τραπεζών δεν πρέπει πλέον να είναι χωριστές επιχειρήσεις, μερικοί έχουν χρησιμοποιήσει τον όρο "εμπορική τράπεζα" για να αναφερθούν στις τράπεζες που εστιάζουν κυρίως στις επιχειρήσεις.