Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζεται στο τρίτο βιβλίο του Αστικού Κώδικα και χωρίζεται σε 11 κεφάλαια από το άρθρο 947 μέχρι και το άρθρο 1345. [1]

Αντικείμενο του είναι τα δικαιώματα επί πραγμάτων δηλαδή η κυριότητα, οι δουλείες, το ενέχυρο και η υποθήκη, το περιεχόμενό τους, ο τρόπος σύστασής και μεταβίβασή τους καθώς και ο τρόπος προστασίας τους.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία