Ενέργεια μηδενικού σημείου

Η ενέργεια του κενού ή ενέργεια του μηδενικού σημείου (Zero Point Energy) είναι η ελάχιστη ενέργεια την οποία είναι δυνατό να κατέχει ένα σύστημα σε κβαντικό επίπεδο και συμβαίνει στο απόλυτο μηδέν. Στην κοσμολογία, η ενέργεια του κενού θεωρείται ότι είναι η πηγή της κοσμολογικής σταθεράς.

Πειραματική απόδειξη της ύπαρξης της ενέργειας του κενού, αποτελεί το περίφημο φαινόμενο Casimir.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία