Στη βιογεωγραφία, ένα είδος χαρακτηρίζεται ως ενδογενές ή γηγενές σε μια προσδιορισμένη περιοχή ή οικοσύστημα, εάν η παρουσία του στην περιοχή είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Κάθε φυσικός οργανισμός έχει τη δική του εμβέλεια κατανομής στο χώρο, μέσα στην οποιά θεωρείται ενδογενές. Εκτός της έκτασης(εμβέλειας) αυτής, ένα είδος μπορεί να μεταφερθεί μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας, και τότε χαρακτηρίζεται ως μη ενδογενές(εξωτικό).

Ένα ενδογενές είδος δεν είναι απαραίτητα ενδημικό. Στη βιολογία και την οικολογία, ενδημικό σημαίνει αποκλειστικό γηγενές είδος της χλωρίδας και της πανίδας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Ένα ενδογενές είδος μπορεί να προκύψει σε περισσότερες από μία περιοχές.

Οι όροι ενδημικό και ενδογενές δεν υποδηλώνουν απαραίτητα ότι ο εκάστοτε οργανισμός προέκυψε και αναπτύχθηκε στο σημείο που τον βρίσκουμε τώρα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία