Η ενδοκυττάρωση (ή αλλιώς ενδοκύτωση) είναι μια μη εκλεκτική διαδικασία εγκόλπωσης ουσιών. ή μικροοργανισμών, που η πρόσληψή τους μέσω της πλασματικής μεμβράνης των κυττάρων καθίσταται αδύνατη, ιδιαίτερα για μακρομόρια όπως πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες ή πολυνουκλεοτίδια.Για την συγκεκριμένη λειτουργία απαιτείται να προσφερθεί ενέργεια.

Τύποι ενδοκύττωσης

ΓενικάΕπεξεργασία

Υλικά από τον εξωκυττάριο χώρο καθώς επίσης και από την έξω επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης, μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στο κύτταρο με μια διαδικασία εγκόλπωσης που πραγματοποιείται συνήθως πάνω στην επιφάνεια του κυττάρου μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται ενδοκυττάρωση. Το τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης εγκολπώνεται και συνενώνεται στα δύο άκρα του δημιουργώντας ένα ενδοκυτταρικό κυστίδιο ή, όπως αλλιώς λέγεται, ένα ενδόσωμα. Αυτό είναι ένα μικρό, σφαιρικό σωματίδιο, το οποίο περιβάλλεται από απλή μεμβράνη. Το υλικό που έχει εγκλειστεί μέσα σε ένα τέτοιο κυστίδιο στη συνέχεια μπορεί να υποστεί επεξεργασία μέσα στο κύτταρο με τη βοήθεια των ενζύμων που περιέχονται στα λυσοσώματα.

ΔιάκρισηΕπεξεργασία

Η ενδοκύττωση διακρίνεται ανάλογα στην κυτταροποσία (pinocytosis) και την κυτταροφαγία ή φαγοκυττάρωση (phagocytosis). Η διάκριση των δύο βασικών αυτών τύπων γίνεται με κριτήριο το μέγεθος του κυστιδίου που περικλείει το εισερχόμενο σώμα. Ειδικότερα στην κυτταροποσία η διάμετρος του σχηματιζόμενου κυστιδίου δεν ξεπερνά τα 150 nm, ενώ του φαγοκυτταρικού κυστιδίου ξεπερνά τα 250 nm.

Αντίστροφη διεργασίαΕπεξεργασία

Ο αντίστροφος της ενδοκυττάρωσης μηχανισμός, δηλαδή της αποβολής ουσιών, ονομάζεται εξωκυττάρωση και αναφέρεται στη συνένωση ενός κυστιδίου που περιβάλλεται από μεμβράνη, με την επιφανειακή κυτταρική μεμβράνη με σκοπό την απέκκριση του περιεχομένου του στον περιβάλλοντα εξωκυττάριο χώρο. Αυτή η συνένωση των δύο μεμβρανών έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση ενός νέου μεμβρανικού τμήματος στην επιφάνεια του κυττάρου.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Δημ. Παλαφούτας - Αλεξ. Πανταζίδης "Βιολογία" Εκδ. Πατάκη Αθήνα 1999.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Φ. Καφάτος "Εισαγωγή στη σύγχρονη βιολογία" Εκδ. Διογένης 1976
  • Ι. Γ. Γεωργάτσος "Βιοχημεία" ΑΠΘ 1980
  • Λ. Μαργαρίτης "Κυτταρική βιολογία" Εκδ. Επτάλοφος ΑΒΕΕ 1985
  • Εκδοτική Αθηνών "Γενική Βιολογία" 1989
  • Γ.Ν. Θωμόπουλος, "Βιολογία Κυττάρου", University Studio Press, (Θεσσαλονίκη 1990)
  • Ν.Σ. Χριστοδουλάκης "Σύγχρονη Βιολογία" Εκδ. Πατάκη 1994.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία