Εξίσωση Σάχα

(Ανακατεύθυνση από Εξίσωση Saha)

Η εξίσωση Σάχα βοηθά στην εύρεση του ποσοστού των ατόμων που έχουν ιονισθεί σε ένα συγκεκριμένο βαθμό σε σχέση με τον αριθμό τον ατόμων στον προηγούμενο βαθμό ιονισμού . Οπότε εάν ο αριθμός που εκφράζει τον λόγο των ιονισμένων προς τα ουδέτερα άτομα ενός στοιχείου, τότε ο λόγος αυτός, σύμφωνα με τον νόμο του Σάχα θα ισούται με: όπου η μάζα του ηλεκτρονίου και - δηλαδή η πίεση των ηλεκτρονίων.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία