Εξελικτική βιολογία

διεπιστημονικός κλάδος της βιολογίας με αντικείμενο τη μελέτη της βιολογικής εξέλιξης, της προέλευσης των ειδών, καθώς και των αλλαγών που υφίστανται στη διάρκεια του χρόνου

Η εξελικτική βιολογία είναι διεπιστημονικός κλάδος της βιολογίας με αντικείμενο τη μελέτη της βιολογικής εξέλιξης, της προέλευσης των ειδών, καθώς και των αλλαγών που υφίστανται στη διάρκεια του χρόνου.

Οι απαρχές της, ως διακριτού ακαδημαϊκού τομέα, χρονολογούνται μετά την εξελικτική σύνθεση που ωρίμασε κατά τις δεκαετίες του 1930 και 1940 μέσα από τη σύζευξη του δαρβινισμού με τα στοιχεία της γενετικής.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Futuyma, Douglas (1991). Εξελικτική βιολογία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης