Εξισλαμισμός (εξ + Ισλάμ) ονομάζεται η προσχώρηση στη θρησκεία του Ισλάμ με αποκήρυξη της προηγούμενης θρησκευτικής πίστης, είτε με την πειθώ είτε με τη βία. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάστηκε έντονα, στους κόλπους της Αραβικής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και σε άλλα Σουνιτικα Ισλαμικά κράτη όπως αυτά των Μαμελούκων και των Σελτζούκων Τούρκων.

Η ακραία του μορφή είναι η βίαιη και συστηματική εξάλειψη των λαών, η απαγόρευση, η στέρηση και η δίωξη φυλών, πολιτισμών και παραδόσεων.

Στα χρόνια της Αραβικής αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας η αλλαγή θρησκείας μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο, ανάλογα με τον εκάστοτε κυρίαρχο. Η αλλαγή γινόταν είτε ηθελημένα είτε με τη βία. Συνηθισμένη ήταν όμως και η διατήρηση του αρχικού θρησκεύματος. Παράδειγμα ομαδικού εξισλαμισμού ήταν η προσχώρηση κατοίκων της Βοσνίας και της Αλβανίας στον μουσουλμανισμό, ενώ περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων με αφορμή εξισλαμισμό υπήρξε η σφαγή των προξένων στην Θεσσαλονίκη το 1876.

Ο βίαιος Οθωμανικός εξισλαμισμός εις βάρος των λαών της Βαλκανικής εκδηλώθηκε με το παιδομάζωμα και τη σταδιακή μείωση του χριστιανικού πληθυσμού. Ακολούθησαν μετακινήσεις πληθυσμών, μεταναστευτικά κύματα στη Δύση, καθώς και ως τελευταία λύση η καταφυγή σε δυσπρόσιτες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Ως εργαλείο εξισλάμισμού λειτούργησε η κατάληψη των καλλιεργήσιμων εδαφών από Τούρκους, που οδήγησε τον χριστιανικό πληθυσμό σε "αγροτικό μαρασμό".

Ο εξισλαμισμός όμως μπορεί να αναφέρεται και στις επιστήμες με την έννοια της ομογενοποίησης όλων των επιστημών κάτω από τη σκέπη του Κορανίου. Οι Ισλαμιστές θεωρούν ότι ο σύγχρονος κόσμος είναι κατακερματισμένος και ότι πρέπει να ενωθεί με συστηματικό τρόπο σε ένα σύνολο υπό την ενότητα του «Ισλάμ».

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία