Η εξόρυξη είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται από πολύ παλιά περίπου στην νεολιθική περίοδο (4000 π.Χ.) από τον άνθρωπο για την απόκτηση πόρων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, το μάρμαρο και γενικά διάφορα μεταλλεύματα και πετρώματα. Η εξόρυξη μπορεί να γίνει στο υπέδαφος ή ακόμη και σε βουνά. Θεωρείται πρωτογενής παραγωγικός τομέας γιατί παράγονται πρώτες ύλες. Εν ολίγοις είναι το σύνολο των εργασιών με το οποίο βγάζουν ορυκτά από κοιτάσματα.