Άνοιγμα κυρίου μενού

Επέκταση του περιοδικού πίνακα μετά την έβδομη περίοδο

Η επέκταση αυτή του περιοδικού πίνακα μετά την έβδομη περίοδο περιλαμβάνει τα μέχρι στιγμής υποθετικά χημικά στοιχεία με το προσωρινό τυποποιημένο όνομα που τους έχει δοθεί από την IUPAC. Τα υποθετικά χημικά στοιχεία αρχίζουν από το Ουνουνέννιο, που έχει ατομικό αριθμό 119 και τελειώνουν στο Ουνοκτκουάντιο, έτσι σχηματίζουν τις περιόδους από την 8η έως την 10η. Με βάση το όριο της ταχύτητας του φωτός, η κίνηση των ηλεκτρονίων σε ανώτερες στoιβάδες τα περιορίζει στα 184.

Επεκταμένος Περιοδικός Πίνακας[1]
(Ακολουθούν και υπερβαρή στοιχεία σ'αυτόν τον Πίνακα)
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
8 119
Uue
120
Ubn
121
Ubu
122
Ubb
123
Ubt
124
Ubq
125
Ubp
126
Ubh
127
Ubs
128
Ubo
129
Ube
130
Utn
131
Utu
132
Utb
133
Utt
134
Utq
135
Utp
136
Uth
137
Uts
138
Uto
139
Ute
140
Uqn
141
Uqu
142
Uqb
143
Uqt
144
Uqq
145
Uqp
146
Uqh
147
Uqs
148
Uqo
149
Uqe
150
Upn
151
Upu
152
Upb
153
Upt
154
Upq
155
Upp
156
Uph
157
Ups
158
Upo
159
Upe
160
Uhn
161
Uhu
162
Uhb
163
Uht
164
Uhq
9 165
Uhp
166
Uhh
167
Uhs
168
Uho
169
Uhe
170
Usn
171
Usu
172
Usb
10 173
Ust
Groupes
Τομέας S Τομέας P Τομέας D Τομέας F Τομέας G

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. The labels "g1", etc. are inspired by the Madelung rule, but this is merely an empirical rule, with well-known exceptions such as copper.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Images of g-orbitals (Αγγλικά)
  • jeries.rihani.com - Επέκταση του περιοδικού πίνακα μετά την έβδομη περίοδο. (Αγγλικά)
  • Eric Scerri, The Periodic Table, Its Story and Its Significance, Oxford University Press, 2007. (Αγγλικά)