Επαρχίες της Μποτσουάνα


Οι περιφέρειες της Μποτσουάνα υποδιαιρούνται σε 21 επαρχίες:

ΒορειοανατολικήΕπεξεργασία

ΒορειοδυτικήΕπεξεργασία

ΓκάνζιΕπεξεργασία

ΚγκαλαγκάντιΕπεξεργασία

ΚγκατλένγκΕπεξεργασία

ΚεντρικήΕπεξεργασία

ΚουενένγκΕπεξεργασία

ΝότιαΕπεξεργασία

ΝοτιοανατολικήΕπεξεργασία