Οι περιφέρειες της Μποτσουάνα υποδιαιρούνται σε 21 επαρχίες:

Βορειοανατολική Επεξεργασία

Βορειοδυτική Επεξεργασία

Γκάνζι Επεξεργασία

Κγκαλαγκάντι Επεξεργασία

Κγκατλένγκ Επεξεργασία

Κεντρική Επεξεργασία

Κουενένγκ Επεξεργασία

Νότια Επεξεργασία

Νοτιοανατολική Επεξεργασία