Το Μπουρούντι διαιρείται σε 17 επαρχίες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε 117 κοινότητες και 2.638 δήμους.

Οι επαρχίες του Μπουρούντι

Οι επαρχίες: