Ως επιβάτης χαρακτηρίζεται ένα άτομο το οποίο ταξιδεύει με κάποιο όχημα, μη έχοντας ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε το όχημα αυτό να φτάσει στον προορισμό του. Οι επιβάτες είναι άνθρωποι που χρησιμοποιούν λεωφορεία, επιβατικά τρένα, επιβατικά αεροπλάνα, φεριμπότ και άλλα μεταφορικά μέσα. Ιστορικά, η έννοια του επιβάτη υπάρχει από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει μεταφορικά μέσα που ήταν ικανά να χωράνε περισσότερα άτομα από αυτά που ήταν αναγκαία για την λειτουργία τους.

Επιβάτες σε πλοίο στο δέλτα του Δούναβη

Ο οδηγός ή ο πιλότος του οχήματος και τα μέλη του πληρώματος, εάν υπάρχουν, δεν θεωρούνται επιβάτες. Παραδείγματος χάριν, ο αεροσυνοδός εν ώρα υπηρεσίας ενός επιβατικού αεροπλάνου δεν θεωρείται επιβάτης, ενώ από την άλλη μεριά ως επιβάτης θα θεωρηθεί ο εργαζόμενος σε μια εταιρία που βρίσκεται μέσα σε ένα όχημα εταιρίας που οδηγείται από έναν συνάδελφό του.