Επιγλωττίδα

(Ανακατεύθυνση από Επιγλωτίδα)

Στην ανατομία, επιγλωττίδα ονομάζεται χόνδρος που βρίσκεται στη ρίζα της γλώσσας μπροστά στο λάρυγγα. Η λειτουργία της συνίσταται στην αντανακλαστική φραγή της αναπνευστικής οδού κατά την κατάποση, για να αποφεύγεται η είσοδος τροφής στο λάρυγγα και στους πνεύμονες.

Επιγλωττίδα, επισημασμένη με τον αριθμό 3.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία