Επικιχλίδες

Επύλλιο αποδιδόμενο στον Όμηρο

Οι Επικιχλίδες ήταν ένα μικρό ερωτικό έπος (επύλλιο), το οποίο αρχαίοι συγγραφείς (όπως ο Κλέαρχος ο Σολεύς[1] και ο Ησύχιος ο Μιλήσιος)[2] απέδιδαν στον Όμηρο. Σύμφωνα με τον ψευδο- Ηρόδοτο οι Επικιχλίδες ήταν ένα από τα πολλά "παίγνια" [διασκεδαστικά δηλαδή ποιήματα] που έγραψε ο Όμηρος την εποχή που διέμεινε στην Βολισσό της Χίου.[3]

Ο Αθήναιος, επικαλούμενος παλαιότερη μαρτυρία του ιστορικού Μέναιχμου, γράφει ότι το ποίημα ονομάσθηκε Ἐπικιχλίδες, επειδή κάποτε ο Όμηρος τραγουδώντας το σε παιδιά έλαβε ως δώρο-ανταμοιβή κίχλες [κίχλη: το μικρό πουλί τσίχλα].[4] Ίσως όμως ο τίτλος αυτός να σχετίζεται και με την λέξη κιχλισμοί, που σήμαινε τα δυνατά γέλια ή τους καγχασμούς.[5]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 639a.
  2. Ησύχιος ο Μιλήσιος, στο: M. L. West , Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, "Epikichlides Αρχειοθετήθηκε 2021-01-20 στο Wayback Machine.", σελ. 256, Loeb Classical Library 496. Harvard University Press, 2003.
  3. Ψευδο-Ηρόδοτος, στο: M. L. West, ό.π. [καὶ τοὺς Κέρκωπας καὶ Βατραχομαχίαν καὶ Ψαρομαχίην καί Ἑπταπακτικήν καὶ Ἐπικιχλίδας καὶ τἄλλα πάντα ὅσα παίγνιά ἐστιν Ὁμήρου ἐνταῦθα ἐποίησε παρὰ τῷ Χίῳ ἐν Βολισσῷ].
  4. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 65a (2.68)· [ὅτι τὸ εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον ἐπύλλιον, ἐπιγραφόμενον δὲ Ἐπικιχλίδες, ἔτυχε ταύτης τῆς προσηγορίας διὰ τὸ τὸν Ὅμηρον ᾁδοντα αὐτὸ τοῖς παισὶ κίχλας δῶρον λαμβάνειν, ἱστορεῖ Μέναιχμος ἐν τῷ Περὶ τεχνιτῶν].
  5. Brill's New Pauly Encyclopedia Of The Ancient World, "Epikichlides".