Ηλεκτροεπιμετάλλωση

Χρήση ηλεκτρολυτικής μεθόδου για επιμετάλλωση
(Ανακατεύθυνση από Επιμετάλλωση)

Ηλεκτροεπιμετάλλωση λέγεται η διεργασία εκείνη με την οποία επενδύεται κάποιο αντικείμενο με λεπτό στρώμα μετάλλου και που επιτυγχάνεται με την ηλεκτρόλυση.

  • Το προϊόν της επιμετάλλωσης δεν είναι κράμα.

Ανάλογα με το μέταλλο που γίνεται η διεργασία αυτή λαμβάνει και την ονομασία της π.χ. «επιχρύσωση», «επαργύρωση», «επιχρωμίωση», κλπ..