Επιπρόσθηση ή αλλιώς απόκρυψη στην Αστρονομία ονομάζεται μία κατηγορία ολικών εκλείψεων, στις οποίες ένα ουράνιο σώμα (για παράδειγμα η Σελήνη) αποκρύπτει κάποιο άλλο ουράνιο σώμα. Με άλλα λόγια, επιπρόσθηση είναι το πέρασμα ουράνιου σώματος μπροστά από ένα άλλο σώμα. Η ολική έκλειψη Ηλίου είναι η πιο γνωστή μορφή επιπρόσθησης: ο δίσκος της Σελήνης κρύβει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο.

Απόκρυψη του Κρόνου από τη Σελήνη

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία