Επιτραπέζιος είναι ο οίνος που προέρχεται από περιοχές του οποίου το κλίμα, το έδαφος και οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου δεν έχουν κριθεί κατάλληλα για την παραγωγή κρασιών με Ονομασία Προέλευση.

Με την καινούρια Κ.Ο.Α (Κοινή Οργάνωση της Αγοράς) για το κρασί τα κρασιά αυτά πια λέγοντα "κρασιά άνευ Π.Γ.Ε" δηλαδή κρασιά άνευ Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.