Επιφώνημα είναι το μέρος του λόγου που φανερώνει δυνατό συναίσθημα, όπως πόνο, λύπη, χαρά, έκπληξη, θαυμασμό, απορία κτλ. Στα επιφωνήματα συνήθως σημειώνεται θαυμαστικό, ερωτηματικό ή αποσιωπητικά.

Παραδείγματα:Α! Ω! Πωπώ! Χα χα χα! Αλίμονο!

Μερικά από τα επιφωνήματα δεν έχουμε από μόνα τους έννοια, αλλά την παίρνουν από το νόημα του λόγου και από τον τόνο και το χρωματισμό της φωνής.

Παράδειγμα: Α! Τι κρίμα... (λύπη), Α! Λοιπόν; (απορία)

Μπορούν να υπάρχουν και επιφωνηματικές εκφράσεις, που αποτελούνται από ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα και φράσεις.

Παράδειγμα: Κρίμα! Φρίκη! Χριστέ μου! Ήμαρτον! Έξω!
  • Νεοελληνική Γραμματική Μανόλη Τριανταφυλλίδη