Επιχειρηματίας

πρόσωπο που οργανώνει και λειτουργεί επιχείρηση, αναλαμβάνοντας τον οικονομικό κίνδυνο για τις δραστηριότητες αυτές

Επιχειρηματίας είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης (ή ο συνιδιοκτήτης) μιας νέας επιχείρησης. Αξιοποιεί τους διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής (γη, κεφάλαιο, εργασία) για να παραγάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να τα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Από την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ο επιχειρηματίας αποκομίζει τα κέρδη που χρειάζεται, για να επιβιώσει ως άνθρωπος και ως επιχειρηματίας.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία