Επιχειρηματικό μοντέλο

πλάνο σε σχέση με το πως ένας οργανισμός δημιουργεί, μεταφέρει και πως κρατάει αξία

Στην οικονομία, το επιχειρηματικό μοντέλο συνιστά ένα εργαλείο που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει πραγματικά έσοδα από ένα τεχνολογικό προϊόν ή από μια νέα υπηρεσία που η επιχείρηση εισάγει στην αγορά και η οποία στηρίζεται στη χρήση τεχνολογίας.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Λιούκας, 2010, σ. 313.