Επτά λόφοι της Ρώμης

(Ανακατεύθυνση από Επτά Λόφοι της Ρώμης)

Οι εφτά λόφοι της Ρώμης (Λατινικά: Septem Montes Romae) βρίσκονται στα ανατολικά του ποταμού Τίβερη και σχηματίζουν την καρδιά της πόλης. Οι λόφοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη ρωμαϊκή μυθολογία, τη θρησκεία και την πολιτική. Η αρχική πόλη παραδοσιακά εθεωρείτο πως ιδρύθηκε από τον Ρωμύλο στον Παλατίνο λόφο. Συνολικά οι λόφοι είναι:

Χάρτης της πρώιμης Ρώμης με τους επτά λόφους

Ιστορία Επεξεργασία

Αρχικά τους επτά λόφους κατελάμβαναν μικροί οικισμοί και εγκαταστάσεις, οι οποίοι ήταν ξέχωροι μεταξύ τους και όχι ενωμένοι ή αναγνωρισμένοι ως μία πόλη με την ονομασία Ρώμη. Οι κάτοικοι των επτά λόφων άρχισαν να συμμετέχουν σε μια σειρά θρησκευτικών αγώνων, οι οποίοι σφυρηλάτησαν δεσμούς μεταξύ των ομάδων αυτών. Έτσι έλαβε την ύπαρξή της η Ρώμη, καθώς οι ξέχωροι αυτοί οικισμοί ενώθηκαν και λειτουργώντας ως μία ομάδα, αποξήραναν τις ελώδεις κοιλάδες, που βρισκόταν ανάμεσά τους, μετατρέποντάς τες σε αγορές.

 
Οι λόφοι της Ρώμης και το αυρηλιανό τείχος.

Άλλοι λόφοι Επεξεργασία

Η νότια απόληξη του Εσκουιλίνου λόφου έχει ιδιαίτερο όνομα: είναι ο Όππιος λόφος (Mons Oppius). Ο Λόφος Βατικανού (Collis Vaticanus) βρίσκεται βορειοδυτικά του Τίβερη και δεν ανήκει στους επτά λόφους της Ρώμης. Παρομοίως δεν καταμετρώνται στους παραδοσιακούς επτά λόφους ο Πίνκιος Λόφος (Mons Pincius) στα βόρεια και ο Λόφος Ιανίκουλος (Ianiculum) στα δυτικά. Άλλοι είναι οι monte Mario (βορειοδυτικά), mons Cispius (άλλη απόληξη του Εσκουιλίνου) και Velian (μεταξύ Παλατίνου και Οππίου, μικρότατος).

Σήμερα Επεξεργασία

Από τους επτά λόφους της σημερινής Ρώμης στους πέντε (Αβεντίνος, Καίλιος, Εσκουϊλίνος, Κυρινάλιος και Βιμινάλιος) βρίσκονται μνημεία, κτίσματα και πάρκα. Ο Καπιτωλίνος στεγάζει το δημαρχείο της Ρώμης και ο Παλατίνος είναι αρχαιολογική περιοχή.

Η πόλη της Κωνσταντινούπολης χτίστηκε και αυτή επί επτά λόφων κατά το πρότυπο της Ρώμης.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία