Επώνυμος άρχοντας

άρχοντας της αρχαία Αθήνας (επώνυμος γιατί το έτος έπαιρνε το όνομά του από αυτόν)
(Ανακατεύθυνση από Επώνυμος άρχων)

Ο επώνυμος άρχων ήταν πολιτικό αξίωμα στην αρχαία Αθήνα. Ήταν ένας από τους δέκα άρχοντες, και συγκεκριμένα ο πρώτος. Η διαδοχή των επώνυμων αρχόντων έχει σημαντική ιστορική σημασία, αφού από το όνομά του ονομαζόταν το έτος, ενώ ετίθετο πρώτο στην αρχή των νόμων, των συνθηκών και των δημόσιων επιγραφών. Στη Σπάρτη ανάλογη χρήση είχε ο πρώτος των πέντε εφόρων. Πριν τον θεσμό των αρχόντων που εκλέγονταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, οι άρχοντες ήταν ισόβιοι και κληρονομικοί και ακόμη πιο πριν την εξουσία είχαν οι Βασιλείς της Αρχαίας Αθήνας.

Άρχων Επώνυμος
Διάρκεια θητείαςΈνα έτος
Δημιουργία681 π.Χ.

Ο κατάλογος των αρχόντων της Αθήνας έχει απασχολήσει αρκετούς συγγραφείς από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Για το σχηματισμό του έχουν χρησιμοποιηθεί σημαντικός αριθμός πηγών, παλαιότερη απο τις οποίες είναι το Πάριο χρονικό, το οποίο χρονολογείται στο 264 π.Χ.,[1] ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς μετά το 30 π.Χ.,[2] αλλά και πληθώρα άλλων πηγών. Στις μέχρι τώρα βιβλιογραφικές πηγές, θεωρούνται σημαντικές ο πίνακας του Γκίντσελ (Ginzel) (1911)[3] και αυτός του Καντού (Cadoux),[4] πίνακες που περιέχουν αναλυτική τεκμηρίωση και στους οποίους βασίζονται μετέπειτα εκδόσεις, στις οποίες έχουν συχνά περιληφθεί διορθώσεις από νέα δεδομένα που έχουν γίνει διαθέσιμα στους ερευνητές.[5]

Επώνυμοι άρχοντες

Επεξεργασία

Ανά τους αιώνες διετέλεσαν οι εξής επώνυμοι άρχοντες (ο κατάλογος δεν είναι πλήρης):

 • 681 π.Χ. Τλησίας
 • 671 π.Χ. Λεόστρατος
 • 669 π.Χ. Πεισίστρατος
 • 668 π.Χ. Αυτοσθένης
 • 664 π.Χ. Μιλτιάδης
 • 659 π.Χ. Μιλτιάδης
 • 644 π.Χ. Δροπίδης
 • 639 π.Χ. Δαμασίας
 • 621 π.Χ. Δράκων
 • 615 π.Χ. Ηνιοχίδης
 • 605 π.Χ. Αριστοκλής
 • 604 π.Χ. Κριτίας
 • 599 π.Χ. Μεγακλής
 • 595 π.Χ. Φιλόμβροτος
 • 594 π.Χ. Σόλων
 • 593 π.Χ. Δροπίδης
 • 592 π.Χ. Ευκράτης
 • 590 π.Χ. Σίμων
 • 588 π.Χ. Φίλιππος
 • 585 π.Χ. Δαμασίας Α΄
 • 582 π.Χ. Δαμασίας Β΄
 • 577 π.Χ. Αρχιστρατίδης
 • 570 π.Χ. Αριστομένης
 • 566 π.Χ. Ιπποκλείδης
 • 560 π.Χ. Κομίας
 • 559 π.Χ. Ηγίστρατος
 • 556 π.Χ. Ευθύδημος
 • 548 π.Χ. Ερξικλείδης
 • 533 π.Χ. Θερικλής
 • 527 π.Χ. Κλεισθένης
 • 524 π.Χ. Μιλτιάδης
 • 511 π.Χ. Αρπακτίδης[Pario 1]
 • 509 π.Χ. Λυσαγόρας[Pario 2]
 • 508 π.Χ. Ισαγόρας
 • 504 π.Χ. Ακεστορίδης
 • 500 π.Χ. Μύρος
 • 496 π.Χ. Ίππαρχος
 • 495 π.Χ. Φίλιππος
 • 494 π.Χ. Πυθόκριτος[Pario 3]
 • 493 π.Χ. Θεμιστοκλής
 • 492 π.Χ. Διόγνητος
 • 491 π.Χ. Υβριλίδης
 • 490 π.Χ. Φαίνιππος[Pario 4]
 • 489 π.Χ. Αριστείδης[Pario 5]
 • 498 π.Χ. Ανχίσης
 • 485 π.Χ. Φιλοκράτης[Pario 6]
 • 484 π.Χ. Λεόστρατος
 • 483 π.Χ. Νικόδημος
 • 482 π.Χ. Θεμιστοκλής
 • 480 π.Χ. Καλλιάδης[Pario 7]
 • 479 π.Χ. Ξάνθιππος[Pario 8]
 • 478 π.Χ. Τιμοσθένης[Pario 9]
 • 477 π.Χ. Αδείμαντος[Pario 10]
 • 476 π.Χ. Φαίδων
 • 475 π.Χ. Δρομοκλείδης
 • 474 π.Χ. Ακεστορίδης
 • 473 π.Χ. Μήνων
 • 472 π.Χ. Χάρης[Pario 11]
 • 471 π.Χ. Πραξίεργος
 • 470 π.Χ. Δημοτίων
 • 469 π.Χ. Αψηφίων[Pario 12]
 • 468 π.Χ. Θεαγενίδης[Pario 13]
 • 467 π.Χ. Λυσίστρατος
 • 466 π.Χ. Λυσανίας
 • 465 π.Χ. Λυσίθεος
 • 464 π.Χ. Αρχιδημήδης
 • 463 π.Χ. Τληπτόλεμος
 • 462 π.Χ. Κόνων
 • 461 π.Χ. Εύθιππος[Pario 14]
 • 460 π.Χ. Φρασικλείδης
 • 459 π.Χ. Φιλοκλής
 • 458 π.Χ. Βίων
 • 457 π.Χ. Μνησιθεΐδης
 • 456 π.Χ. Καλλίας[Pario 15]
 • 455 π.Χ. Σωσίστρατος
 • 455 π.Χ. Αρίστων
 • 453 π.Χ. Λυσικράτης
 • 452 π.Χ. Χαιρεφάνης
 • 451 π.Χ. Αντίδοτος
 • 450 π.Χ. Ευθύδημος
 • 449 π.Χ. Πεδιεύς
 • 448 π.Χ. Φιλίσκος
 • 447 π.Χ. Τιμαρχίδης
 • 446 π.Χ. Καλλίμαχος
 • 445 π.Χ. Λυσιμαχίδης
 • 444 π.Χ. Πραξιτέλης
 • 443 π.Χ. Λυσανίας
 • 442 π.Χ. Δίφιλος[Pario 16]
 • 441 π.Χ. Τιμοκλής
 • 440 π.Χ. Μορυχίδης
 • 439 π.Χ. Γλαυκίνος
 • 438 π.Χ. Θεόδωρος
 • 437 π.Χ. Ευθυμήδης
 • 436 π.Χ. Λυσίμαχος
 • 435 π.Χ. Αντιοχίδης
 • 434 π.Χ. Κράτης
 • 433 π.Χ. Αψευδής
 • 432 π.Χ. Πυθόδωρος
 • 431 π.Χ. Ευθύδημος
 • 430 π.Χ. Απολλόδωρος
 • 429 π.Χ. Επαμεινώνδας
 • 428 π.Χ. Διότιμος
 • 427 π.Χ. Ευκλεής
 • 426 π.Χ. Εύθυνος
 • 425 π.Χ. Στρατοκλής
 • 424 π.Χ. Ίσαρχος
 • 423 π.Χ. Αμύνιας
 • 422 π.Χ. Αλκανεύς
 • 421 π.Χ. Αριστίων
 • 420 π.Χ. Αστύφιλος[Pario 17]
 • 419 π.Χ. Αρχίας
 • 418 π.Χ. Αντιφών
 • 417 π.Χ. Εύφημος
 • 416 π.Χ. Αρίμνηστος
 • 415 π.Χ. Χαβρίας
 • 414 π.Χ. Τείσανδρος
 • 413 π.Χ. Κλεόκριτος
 • 412 π.Χ. Καλλίας
 • 411 π.Χ. Θεόπομπος
 • 410 π.Χ. Γλαύκιππος
 • 409 π.Χ. Διοκλής
 • 408 π.Χ. Ευκτήμων [Pario 18]
 • 407 π.Χ. Αντιγένης[Pario 19]
 • 406 π.Χ. Καλλίας[Pario 20]
 • 405 π.Χ. Αλεξίας
 • 404 π.Χ. (αναρχία)
 • 403 π.Χ. Ευκλείδης
 • 402 π.Χ. Μίκων[Pario 21]
 • 401 π.Χ. Ξέναιτος
 • 400 π.Χ. Λάχης[Pario 22]
 • 399 π.Χ. Αριστοκράτης[Pario 23]
 • 398 π.Χ. Ιθυκλής
 • 397 π.Χ. Σουνιάδης
 • 396 π.Χ. Φορμίων
 • 395 π.Χ. Διόφαντος
 • 394 π.Χ. Ευβουλίδης
 • 393 π.Χ. Δημόστρατος
 • 392 π.Χ. Φιλοκλής
 • 391 π.Χ. Νικοτέλης
 • 390 π.Χ. Δημόστρατος
 • 387 π.Χ. Θεόδοτος
 • 386 π.Χ. Μυστιχίδης
 • 385 π.Χ. Δεξίθεος
 • 384 π.Χ. Διοτρέφης
 • 383 π.Χ. Φανόστρατος
 • 382 π.Χ. Εύανδρος
 • 381 π.Χ. Δημόφιλος
 • 380 π.Χ. Πυθέας

[Pario 24]

/ Πυθόδηλος

[Pario 38][Dion 1]

[Pario 49][Dion 1]

 • 309 π.Χ. Δημήτριος

[Pario 50][Dion 1]

 • 308 π.Χ. Καίριμος

[Pario 51][Dion 1]

 • 307 π.Χ. Αναξικράτης[Pario 52][Dion 1]
 • 306 π.Χ. Κόροιβος[Pario 53][Dion 1]
 • 305 π.Χ. Ευξένιππος[Pario 54][Dion 1]
 • 304 π.Χ. Φερεκλής[Pario 55][Dion 1]
 • 303 π.Χ. Λεώστρατος[Pario 56][Dion 1]
 • 302 π.Χ. Νικοκλής[Pario 57][Dion 1]
 • 301 π.Χ. Καλλίαρχος[Dion 1]
 • 300 π.Χ. Ηγέμαχος[Dion 1]
 • 299 π.Χ. Ευκτήμων[Pario 58][Dion 1]
 • 298 π.Χ. Μνησίδημος[Dion 1]
 • 297 π.Χ. Αντιφάτης[Dion 1]
 • 296 π.Χ. Νικίας[Dion 1]
 • 295 π.Χ. Νικόστρατος[Dion 1]
 • 294 π.Χ. Διότιμος (;)
 • 293 π.Χ. Ολυμπιόδωρος[Dion 1]
 • 292 π.Χ. Φίλιππος[Dion 1]
 • 290 π.Χ. Καλλιμήδης
 • 289 π.Χ. Θερσίλοχος
 • 288 π.Χ. Δίφιλος
 • 287 π.Χ. Διοκλής
 • 286 π.Χ. Διότιμος
 • 285 π.Χ. Ισαίος
 • 284 π.Χ. Ευθίας
 • 283 π.Χ. Κίμων (;)
 • 282 π.Χ. Μηνηκλής
 • 281 π.Χ. Νικίας
 • 280 π.Χ. Γοργίας
 • 279 π.Χ. Αναξικράτης
 • 278 π.Χ. Δημοκλής
 • 277 π.Χ. Πολύευκτος
 • 271 π.Χ. Πυθάρατος
 • 270 π.Χ. Αρίσταρχος (;)
 • 266 π.Χ. Πειθόδημος (;)
 • 264 π.Χ. Διόγνητος[Pario 59]
 • 262 π.Χ. Διομήδων (;)
 • 261 π.Χ. Ερμογένης (;)
 • 260 π.Χ. Αρρενίδης
 • 252 π.Χ. Λεοχάρης
 • 251 π.Χ. Θεόφιλος
 • 250 π.Χ. Εργοχάρης
 • 249 π.Χ. Νικητής
 • 247 π.Χ. Διοκλής
 • 246 π.Χ. Ευφίλητος
 • 245 π.Χ. Ηράκλειτος
 • 243 π.Χ. Αντίφιλος
 • 241 π.Χ. Μενεκράτης
 • 230 π.Χ. Αλέξανδρος
 • 212 π.Χ. Αθηστήριος
 • 211 π.Χ. Αριστόδημος
 • 205 π.Χ. Καλλίστρατος
 • 204 π.Χ. Πασιάδης
 • 200 π.Χ. Νικίας
 • 196 π.Χ. Αθενίων
 • 195 π.Χ. Κτησικράτης
 • 189 π.Χ. Δημόστρατος
 • 184 π.Χ. Τύχανδρος
 • 167 π.Χ. Αρίσταιχμος
 • 165 π.Χ. Ξενοκλής
 • 164 π.Χ. Νικομήνης
 • 161 π.Χ. Φαιδρίας
 • 147 π.Χ. Αγνόθεος
 • ....
 • 126 μ.Χ. Ηρώδης ο Αττικός
 • .....
 • 485 μ.Χ. Νικαγόρας ο νεότερος

[6]

Παραπομπές

Επεξεργασία

το Πάριο Χρονικό

Επεξεργασία


Οι αριθμοί των ετών ακολουθούν το αττικό σύστημα αρίθμησης:

 • Ι = 1
 • Δ = 10
 • Η = 100
 • Χ = 1000
 • /Δ = 5 (όπου το /Δ είναι ιδιαίτερο σύμβολο)
 • /Η = 50 (όπου το /Η είναι ιδιαίτερο σύμβολο)
 • /Χ = 500 (όπου το /Χ είναι ιδιαίτερο σύμβολο)
 1. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ἁρμόδιος καὶ [Ἀριστογε]ίτων ἀπέκτε[ιναν |60| Ἵππα]ρχον Πεισιστράτου δ[ιά]δ[οχ]ον(?), καὶ Ἀθηναῖοι [ἐξανέστ]ησαν τοὺς Πεισιστρατίδας ἐκ τ[οῦ Π]ελασγικοῦ τείχους, ἔτη ΗΗΔΔΔΔ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἁ[ρ]π[ακ-|61|τίδου].
  (512/11 π.Χ.)
 2. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ χοροὶ πρῶτον ἠγωνίσαντο ἀνδρῶν, ὃν (?) διδάξας Ὑπό[δι]κος ὁ Χαλκιδεὺ[ς] ἐνίκ[α], ἔτη ΗΗΔΔΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Λυσαγόρου.
  (510/09 π.Χ.)
 3. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ [[Μελανιππίδης|Με[λαν]ιππί[δης] Μ[[ήλιος]] |62| ἐνίκησ]εν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΗΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Πυθοκρίτου.
  (495/94 π.Χ.)
 4. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ ἡ ἐμ Μαραθῶνι μάχη ἐγένετο Ἀθηναίοις πρὸς τοὺς Πέρσας Ἀρ[ταφ]έ[[ρνην]] τε τὸ]ν Δαρείου ἀδελφι-|63|δοῦν κα]ὶ [Δᾶ]τιν στρατηγόν, ἣν ἐνίκων Ἀθηναῖοι, ἔτη ΗΗΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν τ[ο]ῦ δευτέρου [Φ]α[ι]ν[ί]π[πίδου· ἧι ἐν μάχηι συνηγωνίσατο Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς |64| ἐτ]ῶ[ν] ὢν ΔΔΔ/Δ.
  (491/90 π.Χ.)
 5. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Σιμωνίδης ὁ Σιμωνίδου πάππος τοῦ ποιητοῦ, ποιητὴς ὢν καὶ αὐτός, ἐνίκησεν Ἀ[θ]ήνησι, καὶ Δαρεῖος τελευτᾶι, Ξέρξης δὲ ὁ υἱὸς βασιλεύει, ἔτ[η |65| ΗΗ]ΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀριστείδου.
  (490/89 π.Χ.)
 6. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς τραγωιδίαι πρῶτον ἐνίκησε, καὶ Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς ἐγένετο, καὶ Στησίχορος ὁ ποιητὴς εἰ[ς |66| τὴν Ἑλλάδα ἀ[φίκετ]ο, ἔτη ΗΗΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φιλοκράτους.
  (486/85 π.Χ.)
 7. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ξέρξης τὴν σχεδίαν ἔζευξεν ἐν Ἑλλησπόντωι καὶ τὸν Ἄθω διώρυξε, καὶ ἡ ἐν Θερμοπύλαις μάχη ἐγένετο καὶ ναυμαχία τοῖς Ἕλλησι περὶ Σαλαμῖνα πρὸς τοὺς Πέρσας, ἣν ἐνίκων οἱ Ἕλληνες, ἔτη ΗΗΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιάδου.
  (481/80 π.Χ.)
 8. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ ἡ ἐν |68| Πλαταιαῖς μάχη ἐγένετο Ἀθηναίοις πρὸς Μαρδόνιον τὸν Ξέρξου στρατηγόν, ἣν ἐνίκων Ἀθηναῖοι, καὶ Μαρδόνιος ἐτελεύτησεν ἐν τῆι μάχηι, καὶ τὸ πῦρ ἐρύη ἐ[ν |69| Σικελίαι περὶ τὴν Αἴτνην, ἔτη ΗΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ξανθίππου.
  (480/79 π.Χ.)
 9. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Γ[έ]λων ὁ Δεινομένους Σ[υρακο]υ[σσῶν] ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΗΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Τιμοσθέν[ους].
  (479/78 π.Χ.)
 10. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Σιμωνίδης ὁ Λεωπρέπους ὁ Κεῖος ὁ τὸ μνηνονικὸν εὑρὼν ἐνίκησεν Ἀθήνησι διδάσκων, καὶ αἱ εἰκόνες ἐστάθησαν Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, ἔτη ΗΗΔΙΙΙ (?) |71| ἄρχοντος Ἀθήνησιν [Ἀ]δειμάντου.
  (477/76 π.Χ.)
 11. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ἱέρων Συρακουσσῶν ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΗ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Χ[άρ]ητος. ἦν δὲ καὶ Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς κατὰ τοῦ-|72|τον.
  (472/71 π.Χ.)
 12. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Σοφοκλῆς ὁ Σοφίλλου ὁ ἐκ Κολωνοῦ ἐνίκησε τραγωιδίαι ἐτῶν ὢν ΔΔ/ΔΙΙΙ, ἔτη ΗΗ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀψηφίωνος.
  (470/69 a. Chr. n.)
 13. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ὁ λίθος ἔπεσε, |73| καὶ Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη /ΗΔΔΔΔ, ἔτη ΗΗ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Θεαγενίδου.
  (1582/81 π.Χ.)
 14. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς Περδίκ-74-κας Μακεδόνων βασιλεύει, ἔτη Η/ΗΔΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐθίππου.
  (469/68 π.Χ.)
 15. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς βιώσας ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙΙ ἐτελεύτησεν ἐγ [Γέ-75-λ]αι τῆς Σικελίας, ἔτη Η/ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Αθήνησι Καλλέου τοῦ προτέρου.
  (457/56 π.Χ.)
 16. Από το Πάριο Χρονικό ἀφ' οὗ Εὐριπίδης ἐτῶν ὢν ΔΔΔΔΙΙΙΙ (?) τραγωιδίαι πρῶτον ἐνίκησεν, ἔτη Η/ΗΔ[Δ/ΔΙΙΙΙ, |76| ἄρχ]οντος Ἀθήνησι Διφίλο[υ· ἦ]σαν δὲ κατ' Εὐριπίδην Σωκράτης τε καὶ Ἀναξαγόρας
  (443/42 π.Χ.)
 17. Από το Πάριο Χρονικό - το αναφερόμενο περιστατικό - θάνατος Περδίκκα και ανάληψη εξουσίας από τον Αρχέλαο έγινε το 413 σε διαφορετική χρονολογία το αναφέρει η πηγή για το Πάριο χρονικό ἀφ' οὗ Ἀρχέλαος Μακεδόνων βασιλεύει Περδίκκου τελευτήσαντος, ἔτη Η[/Η/ΔΙΙ], |77| ἄρχ]οντος Ἀθήνησιν Ἀστυφίλου.
  (421/20 π.Χ.)
 18. Από το Πάριο Χρονικό πριν τον Αντιγένη - σε διαφορετική χρονολογία τον αναφέρει το Πάριο χρονικό, στο 411/10 ἀφ' οὗ Διονύσιος Συρακουσσῶν ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΔΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐκτήμονος.
  (411/10 π.Χ.)
 19. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Ευκτήμωνα και πριν τον Καλλία ἀφ' οὗ Εὐριπίδης βι[ώσας ἔτη /ΗΔΔ/ΔΙΙΙΙ |78| ἐτ]ελεύτησεν, ἔτη ΗΔΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀντιγένους.
  (409/08 π.Χ.)
 20. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Αντιγένη και πριν τον Μίκωνα (λείπει ο Αλεξίας και ο Ευκλείδης) ἀφ' οὗ Σοφοκλῆς ὁ ποιητὴς βιώσας ἔτη /ΗΔΔΔΔΙΙ ἐτελεύτησεν, καὶ Κῦρος ἀνέβη, [ἔτη ΗΔΔΔΔΙΙΙ, |79| ἄρχ]οντος Ἀθήνησι Καλλίου τοῦ προτέρου.
  (407/06 π.Χ.)
 21. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Καλλία (λείπουν 10 ετών άρχοντες) και πριν τον Λάχη (λείπει ο Ξέναιτος) ἀφ' οὗ Τελέστης Σελινούντιος ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Μίκωνος.
  (403/02 π.Χ.)
 22. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Μίκωνα (λείπει ο Ξέναιτος) και πριν τον Αριστοκράτη ἀφ' οὗ κατῆλθον οἱ Ἕλληνες οἱ |80| μετ]ὰ Κύρου ἀναβάντες, καὶ Σωκράτης ὁ φιλόσοφ[ο]ς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη /ΗΔΔ, ἔτη ΗΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Λάχητος.
  (401/00 a.Chr. n.)
 23. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Λάχη ἀφ' οὗ Ἀρ[ι]στ[[όνους <ὁ κιθαρωιδὸς> ἐνίκη-|81|σεν] Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀριστοκράτους.
  (399/98 π.Χ.)
 24. Από το Πάριο Χρονικό πριν τον Καλλία (λείπουν οι Νίκων , Ναυσίνικος)
  ἀφ'] οὗ Φιλόξενος διθυραμβοποιὸς τελευτᾶι βιοὺς ἔτη /Η/Δ, ἔτη ΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Πυθέου.
  (380/79 π.Χ.)
 25. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Πυθέα (λείπουν Νίκων , Ναυσίνικος) και πριν τον Αστείο (λείπουν οι Χαρίσανδρος, Ιπποδάμας, Σωκρατίδης) Ἀναξανδρίδης ὁ κωμο[ιδοποιὸς ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΙΙΙ, ἄρχοντος |83| Ἀθήνησι Καλλέου.
  (377/76 π.Χ.)
 26. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Καλλία (λείπουν Χαρίσανδρος, Ιπποδάμας,Σωκρατίδης) και πριν τον Φρασικλείδη (λείπει ο Αλκισθένης) ἀφ' οὗ Ἀστυδάμας Ἀθήνησιν ἐνίκησεν, ἔτη Η/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀστείου· κατεκάη δὲ τότε κα[ὶ ὁ ἐν Δελφοῖς ναός].
  (373/72 π.Χ.)
 27. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Αστείο (λείπει ο Αλκισθένης) ἀφ' οὗ ἡ ἐν Λεύκτροις μάχη |84| ἐ]γένετο Θηβαίων καὶ Λακεδαιμονίων, ἣν ἐνίκων Θηβαῖοι, ἔτη Η/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φρασικλείδου· καὶ Ἀ[μύντας τελευτᾶι, Ἀλέξανδρος δὲ ὁ υἱὸς Μακεδόνων |85| βασιλεύει.
  (371/70 π.Χ.)
 28. Από το Πάριο Χρονικό πριν από τον Κηφισόδωρο (λείπει ο Πολύζηλος) ἀφ' οὗ Διονύσιος Σικελιώτης ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς Διονύσιος ἐτυράννευσεν, καὶ Ἀλεξάνδρ[ου τελευτήσαντος Πτολεμαῖος ὁ Ἀλωρίτης Μακεδόνων βα-|87|σιλεύει, ἔτη ΗΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ναυσιγένους.
  (368/67 π.Χ.)
 29. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Ναυσιγένη (λείπει ο Πολύζηλος) ἀφ' οὗ Φωκεῖς τὸ ἐν Δελφοῖς μα[ντεῖον κατέλαβον (?) * *, ἔτη ΗΗ, ἄρχοντος Ἀθή-|88|νησι Κηφισοδώρου.
  (366/65 π.Χ.)
 30. Από το Πάριο Χρονικό πριν από τον Καλλίστρατο (λείπει ο Ελπίνης) ἀφ' οὗ * * * Ἀθήνη-|90|σιν] ἐνίκησεν, ἔτη /ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀγαθοκλέους.
  (357/56 π.Χ.)
 31. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Αγαθοκλή (λείπει ο Ελπίνης) ἀφ' οὗ * * * * * * * |91| ἐγ]ένετο, ἔτη /ΗΔΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιστ[ράτου. * * * * * * |92| . . . . . σοφος (?) . . . . τ . . . τουτου (?).
  (355/54 π.Χ.)
 32. Από το Πάριο Χρονικό πριν από τον Ευαίνετο ἀφ' οὗ * * * * * * δο * * * * |2| . . . . . Φίλιππος ἐτ]ε[λε]ύτη[σ]εν, Ἀλέ[ξανδρ]ος δὲ βασιλεύει, ἔτη /ΗΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Πυθοδήλου.
  (336/35 π.Χ.)
 33. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Πυθόδηλο και πριν από τον Κτησικλή ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος εἰς Τριβαλλοὺς καὶ Ἰλλυρίους ἐστράτευσε |3| καὶ Θηβαίων ἐπαναστάντων καὶ τὴμ φρουρὰν πολιορκούντων ἐπανελθὼν κατὰ κράτος λαβὼν τὴν πόλιν κατέσκαψεν, ἔτη /ΗΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐαινέτου. |4|
  (335/34 π.Χ.)
 34. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Ευαίνετο και πριν από τον Νικοκράτη ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου διαβάσεως εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ μάχης περὶ τὸν Γράνικον, καὶ ἀπὸ τῆς ἐν Ἰσσῶι μάχης Ἀλεξάνδρωι πρὸς Δαρεῖον ἔτη /ΗΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι |5| Κτησικλείους.
  (334/33 π.Χ.)
 35. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Κτησικλή και πριν από τον Νικήτη ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Αἰγύπτου ἐκυρίευσε, ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Νικοκράτους.
  (333/32 π.Χ.)
 36. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Νικοκράτη και πριν από τον Αριστοφώντα (λείπει ο Αριστοφάνης) ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου πρὸς Δαρεῖον μάχη[ςͺ|6| τῆς περὶ Ἄρβηλα, ἣν ἐνίκησεν Ἀλέξανδρος, καὶ Βαβυλὼν ἥλω, καὶ ἀφῆκε τοὺς συμμάχους, καὶ Ἀλεξάνδρεια ἐκτίσθη, ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Νικήτου.
  (332/31 a.Chr. n.)
 37. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Νικητή (λείπει ο Αριστοφάνης) και πριν από τον Ευθύκριτο (λείπει ο Κηφισόφων) ἀφ' οὗ |7| Κάλλιππος ἀστρολογίαν ἐξέθηκεν καὶ Ἀλέξανδρος Δαρεῖον ἔλαβεν, Βῆσον δὲ ἐκρέμασεν, ἔτη /ΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀριστοφῶντος.
  (330/29 π.Χ.)
 38. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Αριστόφωνα (λείπει ο Κηφισόφων) και πριν από τον Ηγησία (λείπουν ο Ηγεμων, Χρέμης, Αντικλής)
  ἀφ' οὗ Φιλήμων ὁ κωμοιδο-|8|ποιὸς ἐνίκησεν, ἔτη /ΗΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐθυκρίτου. ὠικίσθη δὲ πρὸς τῶι Τανάι πόλις Ἑλληνίς.
  (328/27 π.Χ.)
 39. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Ευθύκριτο πριν από τον Κηφισόδωρο
  ἀπὸ τῆς Ἀλεξάν[δ]ρου μεταλλαγῆς καὶ Πτολεμαίου Αἰγύπτο[υ |9| κυριεύσεως ἔτη /Η/ΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἡγησίου.
  (324/23 π.Χ.)
 40. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Ηγησία και πριν από τον Φιλοκλή
  ἀπὸ τοῦ πολέμου τοῦ γενομένου περὶ Λαμίαν Ἀθηναίοις πρὸς Ἀντίπατρον, καὶ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας |10| τῆς γενομένης Μακεδόσιν πρὸς Ἀθηναίους περὶ Ἀμοργόν, ἣν ἐνίκων Μακεδόνες, ἔτη /Η/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Κηφισοδώρου.
  (323/22 π.Χ.)
 41. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Κηφισόδωρο και πριν από τον Άρχιππο
  ἀφ' οὗ Ἀντίπατρος Ἀ-|11|θήνας ἔλαβε καὶ Ὀφέλας Κυρήνην ἀποσταλεὶς ὑπὸ Πτολεμαίου, ἔτη /Η/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φιλοκλέους.
  (322/21 π.Χ.)
 42. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Φιλοκλή και πριν από τον Απολλόδωρο
  ἀφ' οὗ Ἀντίγονος εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, |12| καὶ Ἀλέξανδρος εἰς Μέμφιν ἐτέθη, καὶ Περδίκκας εἰς Αἴγυπτον στρατεύσας ἐτελεύτησεν, καὶ Κράτερος καὶ Ἀριστοτέλης ὁ σοφιστὴς ἐτελεύτη-|13|σεν, ἔτη /Η/ΔΙΙ, βιοὺς ἔτη /Η, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀρχίππου. ἐπορεύθη δὲ καὶ Πτολεμαῖος εἰς Κυρήνην.
  (321/20 π.Χ.)
 43. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Άρχιππο (λείπει ένας άρχων) και πριν από τον Δημογένη (λείπει; ένας άρχων)
  ἀπὸ τῆς Ἀντιπάτρου τελευτῆς, Κασσάνδρου δὲ ἀποχωρήσεως |14| ἐγ Μακεδονίας, καὶ ἀπὸ τῆς ἐγ Κυζίκωι πολιουρκίας, ἣν ἐπολιούρκησεν Ἀριδαῖος, καὶ ἀφ' οὗ Πτολεμαῖος ἔλαβεν Συρίαν καὶ Φοινίκην, ἔτη /Η/Δ, ἄρχοντος Ἀθή-|15|νησι Ἀπολλοδώρου. τῶι δ' αὐτῶι ἔτει τούτωι καὶ Ἀγαθοκλῆν Συρακόσιοι εἵλοντο ἐπὶ τῶν ἐρυμάτων τῶν ἐν Σικελίαι αὐτοκράτορα στρατηγόν.
  (319/18 π.Χ.)
 44. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Απολλόδωρο και πριν από τον Δημοκλείδη (λείπει ένας άρχων)
  ἀπὸ τῆς Κλείτου |16| ναυμα[χί]ας καὶ Νικάνορος περὶ τὸ ἱερὸν τὸ Καλχηδονίων, καὶ ὅτε Δημήτριος νόμους ἔθηκεν Ἀθήνησιν, ἔτη /ΗΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Δημογένους.
  (317/16 π.Χ.)
 45. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Δημογένη και πριν από τον Θεόφραστο (λείπουν δυο άρχοντες)
  ἀφ' οὗ |17| Κάσσανδρος εἰς Μακεδονίαν κατῆλθεν, καὶ Θῆβαι οἰκίσθησαν, καὶ Ὀλυμπιὰς ἐτελεύτησεν, καὶ Κασσάνδρεια ἐκτίσθη, καὶ Ἀγαθοκλῆς Συρακουσ-|18|σ[ῶ]ν ἐτυράννευσεν, ἔτη /ΗΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Δημοκλείδ[ου]· ἐνίκα δὲ καὶ Μένανδρος ὁ κωμοιδοποιὸς Ἀθήνησιν τότε πρῶτον.
  (316/15 π.Χ.)
 46. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Δημοκλείδη και πριν από τον Πολέμωνα
  ἀφ' οὗ Σωσιφά-|19|νης ποιητὴς τελευτᾶι, ἔτη ΔΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀ[θ]ή[ν]ησιν [Θ]εο[φρ]άστου, βι[οὺ]ς ἔτη ΔΔΔΔ/Δ.
  (313/12 π.Χ.)
 47. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Θεόφραστο και πριν από τον Σιμωνίδη
  ἀφ' οὗ ὁ ἥλιος ἐξέλιπεν, καὶ Πτολεμαῖος Δημήτριον ἐνίκα ἐν |20| Γάζει καὶ Σέλευκον ἀπέστειλεν εἰς Βαβυλῶνα, ἔτη ΔΔ[Δ]Δ/ΔΙΙΙ, ἄρ[χ]οντος [Ἀθήν]ησιν Πο[λέμ]ωνος.
  (312/11 π.Χ.)
 48. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Πολέμωνα και πριν από τον Ιερομνήμωνα
  ἀφ' οὗ [Ν]ικοκρέων ἐτελεύτησεν καὶ Πτολεμαῖος κυρι-|21|εύει τῆς νήσου, ἔτη ΔΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄ[ρχ]οντος Ἀθ[ήνη]σ[ιν] Σι[μωνί]δου.
  (311/10 π.Χ.)
 49. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Σιμωνίδη και πριν από τον Δημήτριο
  ἀφ' οὗ Ἀλέ[ξ]α[νδρος ὁ Ἀλεξάνδρου] τελευτᾶι καὶ ἕτερος ἐκ τῆς Ἀρταβάζου θυγατρὸς Ἡρα-|22|κλῆς, καὶ Ἀγαθοκλῆς διέβη εἰς Καρχηδ[όνα . . . . . . . . . . ca. 36 . . . . . . . . . . ἔτη Δ]ΔΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἱερομνήμονος.
  (310/09 π.Χ.)
 50. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Ιερομνήμωνα και πριν από τον Καίριμο
  ἀφ' οὗ Λ[υ]-|23|σι]μάχεια πόλις ἐκτίσθη, καὶ Ὀφέλας εἰς [Κα]ρχ[ηδόνα . . . . . . . . . . ca. 40 . . . . . σ . . . . ] . καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς ἐγ Κῶι ἐγένετο καὶ Κλ[εο-|24|π]άτρα ἐν Σάρδεσιν ἀπέθαν[ε καὶ ὁ σωτὴρ Πτολεμαῖος εἰς τὴν Ἑλλάδα διέβη(?), ἔτη ΔΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀ]θήνησ[ι Δ]ημητρίου.
  (309/08 π.Χ.)
 51. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Δημήτριο και πριν από τον Αναξικράτη
  ἀφ' οὗ Δημήτριος ὁ Ἀντιγόνου τὸ[ν |25| Π]ειραιᾶ πολιορκήσας ἔλαβεν [καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐξέπεσεν Ἀθηνῶν, ἔτη ΔΔΔΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος] Ἀθήνησι Καιρίμου.
  (308/07 π.Χ.)
 52. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Καίριμο και πριν από τον Κόροιβο
  ἀφ' οὗ Δημήτριος Μουνυχίαν κατέ-|26|σκαψεν καὶ Κύπρον ἔλαβεν καὶ Φίλα . π . . . . . . . . . . ca. 22 . . . . . . . . . . . . . ον . . . . . . . . . . . . . ca. 18 . . . . . . . . . . . . . σ . . ου [ἔτη Δ]ΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀναξικράτους.
  (307/06 π.Χ.)
 53. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Αναξικράτη και πριν από τον Εξένιππο
  ἀφ' οὗ Σωσιφάνης ὁ ποιητὴς ἐγέ[νετο καὶ . . . . . . . . . . . ca. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . ἔτη ΔΔΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνη]σ[ι Κ]οροίβου.
  (306/05 π.Χ.)
 54. Από το Πάριο Χρονικό πριν τον Φερεκλή ἀπὸ τῆς περὶ Ῥόδον πολιορκίας, καὶ ἀφ' ο[ὗ |28| Π]τολεμαῖος τὴν βασιλείαν παρ[έ]λ[α]β[εν, ἔτ]η [ΔΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐξενίππου].
  (305/04 π.Χ.)
 55. Από το Πάριο Χρονικό πριν τον Λεώστρατο ἀπὸ τῶ]ν σει[σ]μῶν τῶν [γ]ενομένων καθ' Ἰωνίαν, καὶ ὅτε Δημήτριος Χαλκ[ί-|29|δα ἔλα]βεν καθ' ὁμολογίαν καὶ πρεσ[βε . . . . . . . . . . . . . ca. 38 . . . . . . . . . . . . . Δη]μητρίου, ἔτη ΔΔΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φερεκλείους.
  (304/03 π.Χ.)
 56. Από το Πάριο Χρονικό μετά τον Φερεκλή και πριν τον Νικοκλή ἀφ' οὗ |30| κομήτης ἀσ]τὴρ ἐφάνη καὶ Λυσίμαχ[ο]ς [εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, ἔτη ΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι] Λ[εωστ]ρ[άτου].
  (303/02 π.Χ.)
 57. Από το Πάριο Χρονικό, πριν τον Ευκτήμονα (δε φαίνεται ο Καλλίαρχος ούτε ο Ηγέμαχος) και μετά τον Φερεκλή (δε φαίνεται ο Λεώστρατος) ἀ[φ'] οὗ [δ]ιάλυσις Κασσάνδρωι καὶ Δημητρίωι |31| ἐγένετο . . . . . ν. . . . . . . . . Κασσαν[δ]ρο [. . . . . . . . . . . . . ca. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . ἐτελεύτ]ησεν, [ἔτη] ΔΔΔ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Νικοκλείους. |32|
  (1582/81 π.Χ.)
 58. Από το Πάριο Χρονικό σε αγκύλη [ἀφ' οὗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δημη]τρίου εἰς Χαλκίδα ἀναβολῆς, Ἀθηναῖοι δὲ Κάσ-|33|σανδρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ιοι Πτολεμαι[. . . . . . , ἔ]τη ΔΔΔ/Δ, |34| [ἄρχοντος Ἀθηνησι Εὐκτήμονος] . . . . . . . . . . . .
  (299/98 π.Χ.)
 59. Από το Πάριο Χρονικό, όπου ο συγγραφέας αναφέρει πότε το έφτιαξε «*ου* [ἐξ ἀναγραφῶ]ν(?) παν[τοί]ον [καὶ ἱστοριῶν κοι]νῶν(?) ἀνέγραψα τοὺς ἄν[ωθεν χρό|2|νους] ἀρξάμενος ἀπὸ Κέκροπος τοῦ πρώτου βασιλεύσαντος Ἀθηνῶν εἵως ἄρχοντος ἐμ Πάρωι [μὲν |3| . . . .]υάνακτος, Ἀθήνησιν δὲ Διογνήτου.»
  (264/63 π.Χ.)

Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς

Επεξεργασία
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 Dionysii Halicarnassensis Opera omnia], Volume 5, Angelo Mai, Lipsiae, sumtibus et typis C. Tauchnitii, 1829 (Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς)
  σελ. 343 Νικόφημος, Καλλιμήδης, Ευχάριστος (δεν υπάρχει στον κατάλογο της Βικιπαίδειας), Κηφισόδοτος, Αγαθοκλής, Ελπίνης, Καλλίστρατος, Διότιμος, Εύδημος, Αριστόδημος, Θεσσαλός, Απολλόδωρος, Καλλίμαχος, Θεόμνητος (όχι Θεόφιλος), Θεμιστοκλής, Αρχίδας (όχι Αρχίας), Εύδωρος (όχι Εύδηλος), (δεν υπάρχει ο Εύβουλος), Λυκίσκος, Πυθόδοτος, Σωσιγένης, Νικόμαχος, Θεόφραστος, Λυσιμαχίδης, Χαιρωνίδας (όχι Χαίροντας), Φρύνιχος, Πυθόδημος (όχι Πυθόδηλος), Ευαίνετος, Κτησικλής, Νικοκράτης, Νικήτης (όχι Νικητής), Αριστοφάνης, Αριστοφών (όχι Αριστόφων), Κησιφών (όχι Κηφισόφων), Ευθύκριτος, Ηγήμων (όχι Ηγεμών), Κρέμης (όχι Χρέμης), Αντικλής, (δεν υπάρχει Ηγησίας), Κηφισόδωρος, Φιλοκλής, Άρχιππος, Νέαιχμος, Απολλόδωρος,
  σελ. 344
  Άρχιππος, Δημογένης, Δημοκλείδης, Πραξίβουλος, Νικόδωρος, Θεόφραστος, Πολέμων, Σιμωνίδης, Ιερομνήμων, Δημήτριος, Καίριμος, Αναξικράτης, Κόροιβος, Ευξένιππος, Φερεκλής, Λεώστρατος, Νικοκλής, Καλλίαρχος, Ηγέμαχος, Ευκτήμων, Μνησίδημος, Αντιφάτης, Νικίας, Νικόστρατος, (δεν υπάρχει ο Διότιμος),Ολυμπιόδωρος, Φίλιππος

Λοιπές παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Πάριο χρονικό, BIBLIOTHECA AUGUSTANA, Marmor Parium 264/63 π.Χ.
 2. Dionysii Halicarnassensis Opera omnia, Volume 5, Angelo Mai, Lipsiae, sumtibus et typis C. Tauchnitii, 1829 (Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς), σελ. 343-344]
 3. Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, Band II, Friedrich Karl Ginzel, Leipzig, 1911, Tafel VI. Die attischen Archonten von 683 v. Chr. bis 31 v. Chr., σελ 586-590 και εδώ
 4. T.J.Cadoux, "The Athenian Archons from Kreon to Hypsichides," The Journal of Hellenic Studies (JHS) 68 [1948] 70–123 (έχει χρησιμοποιήσει 127 πηγές)
 5. Chronology of the ancient world, Elias Joseph Bickerman, Cornell University Press, 1980
 6. http://books.google.gr/books?id=CI9bAAAAQAAJ&dq=Marinus%20Neapolitanus&pg=PA28#v=onepage&q&f=false Marini Vita Procli: Graece et Latine], Marinus Neapolitanus, Jean François Boissonade Weigel, 1814, σελ. 28 στο βιβλίο, σελ 88 στο χειρόγραφο, κεφάλαιο (λστ΄)
  Ετελεύτησε δε τω δ΄ και κ΄ και ρ΄ έτει από της Ιουλιανού βασιλείας, άρχοντος Αθηνήσι Νικαγόρου του νεωτέρου, μηνός κατά μεν Αθηναίους Μουνυχιώνος ιζ΄, κατά δε ΄Ρωμαίους Απριλίου ιζ΄
  μετάφραση:
  Πέθανε το 124ο έτος από την βασιλεία του Ιουλιανού, όταν ήταν άρχοντας στην Αθήνα ο Νικαγόρας ο νεότερος, την 17η του μηνός Μουνιχιώνα ή την 17η Απριλίου κατά τους Ρωμαίους

Δείτε επίσης

Επεξεργασία