Το εργατικό κίνημα αποτελείται από το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και το πολιτικό εργατικό κίνημα. Το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα συγκροτείται από την οργάνωση των εργατών και προσπαθεί να βελτιώσει τις εργασιακές συνθήκες (όπως για παράδειγμα τους μισθούς και τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι νόμοι). Το πολιτικό εργατικό κίνημα σε αρκετές χώρες, αποτελείται από ένα πολιτικό κόμμα το οποίο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Το εργατικό κίνημα αναπτύχθηκε ως απάντηση της ανάπτυξης του βιομηχανικού καπιταλισμού, μαζί με το σοσιαλισμό. Ωστόσο ενώ το εργατικό κίνημα στοχεύει στην ενδυνάμωση των εργατών και την προάσπιση των συμφερόντων τους, ο στόχος του σοσιαλισμού είναι να αντικαταστήσει το καπιταλιστικό σύστημα εξ ολοκλήρου. [1]

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Eatwell & Wright, Roger & Anthony (1 Μαρτίου 1999). Contemporary Political Ideologies: Second Edition. Bloomsbury Academic. σελ. 83. ISBN 978-0826451736. If ‘labourism’ sought to protect and defend the interests of labour in relation to this system, ‘socialism’ sought to change the system itself...