Ετερότροφος οργανισμός

οργανισμός που δεν κατασκευάζει ο ίδιος τις οργανικές ουσίες που χρειάζεται, αλλά τις λαμβάνει από το περιβάλλον του
(Ανακατεύθυνση από Ετερότροφος)

Στη βιολογία ως ετερότροφος (heterotroph) χαρακτηρίζεται ο οργανισμός εκείνος που αδυνατεί ο ίδιος να κατασκευάσει τις οργανικές ουσίες εκείνες τις οποίες χρειάζεται, εξαρτώμενος έτσι από το περιβάλλον του. Ετερότροφοι είναι όλα τα ζώα, όλοι οι μύκητες, πολλά βακτήρια, τα φυτά που δεν φέρουν χλωροπλάστες, καθώς και κάποια ανθοφόρα φυτά (όπως τα εντομοφάγα). Οι ετερότροφοι οργανισμοί συνθέτουν το οργανικό τους υλικό είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τη δραστηριότητα των αυτότροφων οργανισμών. Διακρίνονται σε καταναλωτές και αποικοδομητές. Σημειώνεται ότι οι ετερότροφοι οργανισμοί κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζονται δευτερο-παραγωγοί ή δευτερογενείς παραγωγοί, ακριβώς επειδή καταναλώνουν οργανική ύλη.

Πηγή Επεξεργασία

  • Μαυρικάκη Ε., Γκούβρα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2009.
  • Σημειώνεται ότι οι ετερότροφοι οργανισμοί κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζονται δευτερο-παραγωγοί, ή δευτερογενείς παραγωγοί, ακριβώς επειδή καταναλώνουν οργανική ύλη.

Δείτε επίσης Επεξεργασία