Ως Ευβοϊκή θάλασσα χαρακτηρίζεται η εγγύτατη προς τις βορειοανατολικές ακτές της Εύβοιας θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου σε αντίθεση με εκείνη των δύο κόλπων που σχηματίζονται στη δυτική ακτή εκατέρωθεν του πορθμού του Ευρίπου, παρά τη Χαλκίδα που καλείται για συντομία Θάλασσα Ευβοϊκού αντί Βόρειος Ευβοϊκός (κόλπος) και Νότιος Ευβοϊκός Κόλπος.

Η χρήση του όρου "Θάλασσα Ευβοϊκού" γίνεται ειδικότερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στα μετεωρολογικά δελτία που εκδίδει για την περιοχή αυτή χωρίς να γίνεται διάκριση επί των δύο κόλπων. Αντίθετα ο όρος Ευβοϊκή θάλασσα ή θάλασσα Ευβοίας είναι ανεπίσημος, (δεν αναφέρεται σε Πλοηγούς), και ιδιαίτερα σπάνιος.
Οσάκις όμως χρησιμοποιείται αποδίδεται κατά την έννοια θαλάσσιας περιοχής (όπως π.χ. θάλασσα Σάμου) και όχι κατά την έκταση που προσδιορίζεται μια θάλασσα.