Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ευμήδης αναφέρονται τα ακόλουθα επτά διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Ο ένας από τους 12 γιούς του Ιπποκόωντα, τους Ιπποκοωντίδες, ο οποίος είχε μνημείο στη Σπάρτη (Παυσανίας, Γ΄ 14, 6).
  2. Γιος του Ηρακλή και της Λύσης, κόρης του Θεσπίου (βλ.λ. Θεσπιάδες). Αναφέρεται στη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Β΄ 7, 8).
  3. Ο Ευμήδης ή Ευμήλης ήταν γνωστός αγγελιαφόρος της Τροίας, πατέρας του Δόλωνα και 5 θυγατέρων. Αναφέρεται στην Ιλιάδα (Κ 313).
  4. Γιος του Δόλωνα και ένας από τους συντρόφους του Αινεία (Αινειάδες). Σκοτώθηκε από τον Τούρνο.
  5. Ιερέας της Αθηνάς. Κατά την εισβολή των Ηρακλειδών ο Ευμήδης πήρε το Παλλάδιον και το έκρυψε σε λόφο.
  6. Γιος του Μέλαντα που σκοτώθηκε μαζί με τους αδελφούς του κατηγορούμενος για συνωμοσία κατά του Οινέως.
  7. Πεθερός του Τρώα.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Το αντίστοιχο άρθρο της αγγλόγλωσσης Wikipedia.
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969