Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα

Η Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα (ΕΛΜ ή ECU από τα αγγλικά European currency unit) αποτέλεσε από το 1979 μέχρι το 1998 την λογιστική μονάδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) αργότερα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ήταν ο προπομπός του Ευρώ. Ο ISO-4217 κωδικός για την ΕΛΜ ήταν XEU. Η ονομασία ECU δεν ήταν μόνο η σύντμηση της αγγλικής ονομασίας European Currency Unit, αλλά παρέπεμπε και στο Écu,ένα παλιό γαλλικό κέρμα.Το σύμβολο του νομίσματος ₠ (διεθνές πρότυπο Unicode: U+20A0 EURO-CURRENCY SIGN)περιέχει ένα C και ένα E, που είναι τα αρχικά γράμματα των λέξεων Communauté Européenne (το γαλλικό για Ευρωπαϊκή Κοινότητα) Η ΕΛΜ αντικαταστάθηκε την 1 Ιανουαρίου 1999 σε μια σχέση ανταλλαγής 1:1 από το Ευρώ.

European Currency Unit
ΧώραΕυρωπαϊκή Ένωση
ISO 4217ECU
Συντομογραφία


Η αξία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας καθορίστηκε από το λεγόμενο καλάθι νομισμάτων και υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας ένα ακριβές ποσό των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών της ΕΕ. Το βάρος του κάθε νομίσματος στο καλάθι στηρίχθηκε σε διάφορα μακροοικονομικά κριτήρια, όπως το εθνικό μερίδιο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και το μερίδιο του κάθε κράτους στο εσωτερικό εμπόριο της ΕΚ και η σημασία του εθνικού νομίσματος ως αποθεματικού νομίσματος. Το βάρος αυτό επανεξετάζεται κάθε πέντε έτη και αναπροσαρμόζεται εάν είναι απαραίτητο. Το άθροισμα των νομισμάτων στο καλάθι εξισώνονταν με την προϋπάρχουσα ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα (ΕΛΜ), η οποία με τη σειρά είχε καθοριστεί με μια σταθερή ισοτιμία έναντι του δολαρίου στις αρχές του 1970.

Η συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΛΜ απέναντι σε ένα άλλο νόμισμα προέκυπτε από την ισοτιμία του αθροίσματος των νομισμάτων στο καλάθι πολλαπλασιαζόμενο με το ποσό του εκάστοτε νομίσματος στο καλάθι.

Τραπεζογραμμάτια σε ECU δεν υπήρχαν, παρά μόνο νομίσματα αναμνηστικών ειδικών εκδόσεων. Ωστόσο ορισμένα κράτη μέλη εξέδιδαν κρατικά ομόλογα και γραμμάτια σε ECU, τα οποία και διαπραγματεύονταν σε χρηματιστήρια και θα μπορούσαν να αγοραστούν από ιδιώτες. Επίσης ήταν δυνατοί Τραπεζικοί λογαριασμοί, όσο και τα εμβάσματα σε ECU για ιδιώτες, όμως δεν πρόσφερε κάθε εμπορική τράπεζα τα προϊόντα αυτά στους πελάτης της. Επίσης πωλούνταν ταξιδιωτικές επιταγές σε ECU.

Ετυμολογία Επεξεργασία

Αν και το ακρωνύμιο ECU αποτελείται από αγγλικές λέξεις, το écu είναι επίσης το όνομα ενός αρχαίου γαλλικού νομίσματος. Αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο επινοήθηκε ένα νέο όνομα για το διαδοχικό νόμισμά του, το ευρώ, το οποίο θεωρήθηκε ότι δεν ευνοούσε καμία γλώσσα.[1]

Αξία καθορισμένη από το καλάθι νομισμάτων Επεξεργασία

Τα κατά προσέγγιση εθνικά νομίσματα που στάθμιζαν την τιμή του ECU
Νόμισμα 1979-03-13–
1984-09-16
1984-09-17–
1989-09-21
1989-09-21–
1998-12-31
  Βελγικό Φράγκο (BEF) 9.64% 8.57% 8.18%
  Γερμανικό μάρκο (DEM) 32.98% 32.08% 31.96%
  Κορόνα Δανίας (DKK) 3.06% 2.69% 2.65%
  Πεσέτα (ESP) 4.14%
  Γαλλικό Φράγκο (FRF) 19.83% 19.06% 20.32%
  Στερλίνα (GBP) 13.34% 14.98% 12.45%
  Δραχμή (GRD) 1.31% 0.44%
  Ιρλανδική λίρα (IEP) 1.15% 1.20% 1.09%
  Λίρα Ιταλίας (ITL) 9.49% 9.98% 7.84%
  Φράγκα Λουξεμβούργου (LUF) 0.32%
  Γκίλντερ (NLG) 10.51% 10.13% 9.98%
  Εσκούδο (PTE) 0.7%

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ungerer, Horst (1997). A Concise History of European Monetary Integration: From EPU to EMU. Westport, Conn: Quorum Books. σελ. 286. ISBN 089930981X. Ανακτήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2016.