Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe) ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 2001 ως επίσημος αδερφός οργανισμός του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για να υποστηρίξει από όλες τις πλευρές το ελεύθερο λογισμικό στην Ευρώπη, και ειδικά το GNU Project. Το ΙΕΛ και το ΕΙΕΛ είναι οικονομικά, νομικά και προσωπικά ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού και προάγει τα λειτουργικά συστήματα που είναι βασισμένα στο GNU όπως το GNU/Linux. Επίσης, παρέχει ένα κέντρο βοήθειας για πολιτικούς, δικηγόρους και δημοσιογράφους ώστε να εξασφαλίσει το νομικό, πολιτικό και κοινωνικό μέλλον του ελεύθερου λογισμικού.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία