Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ευρύβιος αναφέρονται τα ακόλουθα τρία διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Ο ένας από τους 12 Κενταύρους που συμμετείχαν στην εκστρατεία του Διονύσου εναντίον της Ινδίας, σύμφωνα με τα «Διονυσιακά» του Νόννου.
  2. Γιος του Νηλέα και της Χλωρίδας. Σκοτώθηκε από τον Ηρακλή κατά την καταστροφή της Πύλου (Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου, Α 9, 9).
  3. Ο ένας από τους 5 γιους του Ευρυσθέα τους οποίους σκότωσαν οι Αθηναίοι μαζί με τον πατέρα τους όταν κατετρόπωσαν τον στρατό του Ευρυσθέως (Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου, Β 8, 1).

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969