Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ευρύτη αναφέρονται τα ακόλουθα δύο διαφορετικά πρόσωπα:

  1. Νύμφη της Αττικής, μητέρα του Αλιρρόθιου, τον οποίο απέκτησε από έναν ερωτικό δεσμό της με τον θεό Ποσειδώνα. Ο μύθος αυτός συμπλέκεται με τον μύθο της Αλκίππης, της κόρης του Άρη (Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου, Γ΄ 14, 2).
  2. Ηρωίδα της Αιτωλίας, κόρη του Ιπποδάμαντα. Η Ευρύτη αυτή παντρεύτηκε τον Πορθάονα και παιδιά τους ήταν ο Οινέας, ο Αλκάθοος, ο Άγριος, ο Λευκοπέας, ο Μέλας και η Στερόπη.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969.