Αντισεισμικές κατασκευές

(Ανακατεύθυνση από Εφαρμοσμένη μηχανική σεισμού)

Ο αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών (earthquake-resistant design of structures) αναφέρεται στο σχεδιασμό κατασκευών ικανών να ανθίστανται επαρκώς σε σεισμικές διεγέρσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των ανθρώπων.

Η δομική σεισμική μηχανική αφορά στη μελέτη της απόκρισης κατασκευών (π.χ. κτηρίων, γεφυρών, φραγμάτων κ.λπ.) σε σεισμική διέγερση και είναι κλάδος της Σεισμικής Μηχανικής.

Η σεισμολογία αφορά στη μελέτη της γένεσης, διάδοσης και εξέλιξης των σεισμών και είναι κλάδος της Γεωλογίας.

Οι κύριοι στόχοι του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών είναι:

  • η μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κτηρίων και του εδάφους
Ακρόπολη μετά από τους πολυάριθμους σεισμούς και τα έτη

η πρόβλεψη των πιθανών συνεπειών ισχυρού σεισμού στη αστική υποδομή σε αστικές περιοχές

  • ο σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση δομών ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις ισχυρές καταπονήσεις που προκαλεί ο σεισμός, σύμφωνα με τους ισχύοντες αντισεισμικούς κανονισμούς/κώδικες.

Η εφαρμογή του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού, για το σχεδιασμό και κατασκευή των κτηρίων, είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο ΕΑΚ 2000 [1] που τροποποιήθηκε από τον ΕΑΚ 2003. Στην Ευρώπη εφαρμόζεται ο Ευρωκώδικας 8 στα πλαίσια της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων για σχεδιασμό εργων Πολιτικού Μηχανικού.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Ορισμένες κινήσεις των επιπτώσεων του σεισμού στην κατασκευή μοντέλων (Λος Άντζελες - Σαν Ντιέγκο).