Η Ηγεμονία της Μολδαβίας (Ρουμανικά: Ţara Moldovei, Moldova) ήταν μία ανεξάρτητη Ηγεμονία και μία ιστορική περιοχή στην Ανατολική Ευρώπη. Βρίσκεται βορειοανατολικά της Βλαχίας μεταξύ των ανατολικών Καρπαθίων και του ποταμού Δνείστερου[1]. Ένα αρχικά ανεξάρτητο και αργότερα αυτόνομο κράτος, υπήρξε από τον 14ο αιώνα έως το 1859, όταν ενώθηκε με τη Βλαχία (Ţara Românească) ως θεμέλιο του σύγχρονου ρουμανικού κράτους. Σε διάφορες εποχές, η Μολδαβία συμπεριέλαβε και τις περιοχές της Βεσσαραβίας και της Βουκοβίνα.

Η Μολδαβία (με πορτοκαλί χρώμα) προς το τέλος του 16ου αιώνα

Το δυτικό μισό της Μολδαβίας σήμερα είναι μέρος της Ρουμανίας, η ανατολική πλευρά ανήκει στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, και τα βόρεια και νοτιοανατολικά μέρη είναι εδάφη της Ουκρανίας.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Έμμεσοι και πολύ εξηρτημέναι Επαρχίαι είναι αι Ηγεμονίαι Βλαχία και Μολδαβία Σχολαστική Γεωγραφία Διερμηνευτική του Νέου Μεθοδικού Άτλαντος, Αδάμ Χριστιάνου Γασπάρεως, Βιέννη 1808, σελ. 348