Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία ο Ηδωνός ήταν γιος του θεού Άρη και της Καλλιρρόης, της θυγατέρας του ποτάμιου θεού Νέστου. Ο θεϊκός αυτός βλαστός, ο Ηδωνός, υπήρξε γενάρχης του αρχαίου λαού των Ηδωνών και έδωσε το όνομά του σε αυτούς.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969