Ηλεκτρικό σήμα

μετρούμενο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που μεταφέρει πληροφορία

Η έννοια ηλεκτρικό σήμα είναι επέκταση της έννοιας σήμα υπο την παραδοχή ότι ο φορέας μετάδοσης του είναι το Ηλεκτρικό φορτίο.

Το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται για την μετάδοση δεδομένων - πληροφορίας από μια πηγή σε ένα προορισμό. Το μέσο μετάδοσης που χρησιμοποιείται ονομάζεται κανάλι μετάδοσης.

Για την προσαρμογή της πληροφορίας από την πηγή προς το μέσο μετάδοσης χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός που ονομάζεται κωδικοποιητής καναλιού. Το αντίστροφο συμβαίνει στο προορισμό. Ο δέκτης - αποκωδικοποιητής καναλιού μετατρέπει την το σήμα σε μορφή κατανοητή στον προορισμό. Κάθε σήμα μπορεί να απεικονιστεί σε συνάρτηση με το χρόνο. Χαρακτηριστικά μεγέθη είναι το πλάτος του, και η συχνότητα.

Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών , Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.