Άνοιγμα κυρίου μενού
Η δομή κατά Lewis του μορίου του νερού

Οι ηλεκτρονιακές δομές κατά Lewis είναι διαγράμματα που πρότεινε ο χημικός Γκίλμπερτ Λιούις το 1916, για την περιγραφή του χημικού δεσμού των μορίων. Από τότε έγιναν τα πιο διαδεδομένα διαγράμματα για την αναπαράσταση χημικών δεσμών.

Στις δομές κατά Lewis κάθε στοιχείο παρουσιάζεται με το χημικό του σύμβολο. Τα ηλεκτρόνια σθένους του στοιχείου συμβολίζονται με τελείες που σχεδιάζονται ανά ζεύγη. Στις δομές κατά Lewis σχεδιάζονται μόνο τα ηλεκτρόνια σθένους και τα υπόλοιπα παραλείπονται. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί και οι ημιπολικοί δεσμοί συμβολίζονται με παύλες.

Σύμφωνα με την θεωρία του Lewis κάθε στοιχείο αποκτάει χημική σταθερότητα όταν συμπληρώσει την εξωτερική του στοιβάδα με οκτώ ηλεκτρόνια (με εξαίρεση το υδρογόνο που αποκτάει χημική σταθερότητα με δύο ηλεκτρόνια). Ο χημικοί δεσμοί μεταξύ των στοιχείων ακολουθούν γενικά τον κανόνα της οκτάδας, αλλά έχουν βρεθεί και πολλές αποκλίσεις από αυτό τον κανόνα, όπως η ένωση του φωσφόρου με αλογονα(Cl, Br , I) PCl5.