Ηλεκτρονική δημοκρατία

Πολίτευμα

Η ηλεκτρονική δημοκρατία, επίσης γνωστή ως ψηφιακή δημοκρατία ή διαδικτυακή δημοκρατία, είναι η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε διαδικασίες πολιτικής και διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική δημοκρατία ενσωματώνει την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών του 21ου αιώνα για την προώθηση της δημοκρατίας. Είναι μια μορφή διακυβέρνησης στην οποία όλοι οι πολίτες κατάλληλης ηλικίας θεωρείται ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόταση, ανάπτυξη και δημιουργία νόμων. Η ηλεκτρονική δημοκρατία περιλαμβάνει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που επιτρέπουν την ελεύθερη και ίση πρακτική πολιτικής ελευθερίας.

ΣτόχοιΕπεξεργασία

Διεύρυνση της δημοκρατίαςΕπεξεργασία

Το Διαδίκτυο έχει πολλά χαρακτηριστικά ώστε να μπορεί να θεωρείται δημοκρατικό μέσο. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να γίνεται με σωστό σκοπό και με την επίτευξη κοινού συνταγματικού στόχου. Το πιο σημαντικό, η επέκταση της δημοκρατίας θα πρέπει να βοηθήσει να ξεπεράσει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ψηφοδέλτια.[1] Η ηλεκτρονική δημοκρατία θα συμβάλει στην πρόσβαση στη γνώση. Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου καθιστά δύσκολη τη λογοκρισία. Ορισμένα πρακτικά ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική δημοκρατία περιλαμβάνουν: αποτελεσματική συμμετοχή, ισότητα ψήφου στο στάδιο της απόφασης, μεγαλύτερη κατανόηση, έλεγχος του προγράμματος και περιεκτικότητα.

Βελτίωση της δημοκρατίαςΕπεξεργασία

Οι σύγχρονες δημοκρατίες είναι γενικά αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, όπου οι πολίτες εκλέγουν εκπροσώπους για τη διαχείριση της δημιουργίας και της εφαρμογής νόμων, πολιτικών και κανονισμών για λογαριασμό τους, σε αντίθεση με τις άμεσες δημοκρατίες στις οποίες οι πολίτες διατηρούν αυτήν την ευθύνη. Μπορούν να αναφέρονται ως περισσότερο ή λιγότερο «δημοκρατικά» ανάλογα με το πόσο καλά η κυβέρνηση εκπροσωπεί τη βούληση ή το συμφέρον του λαού. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική δημοκρατία στην πραγματικότητα θα εκχωρήσει την πολιτική εξουσία από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους στο άτομο. Το Διαδίκτυο επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν και να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τους πολιτικούς και επιτρέπει σε αυτούς τους πολιτικούς να λαμβάνουν συμβουλές από τους πολίτες σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή η συλλογική λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλημάτων δίνει περισσότερη δύναμη στους πολίτες και βοηθά τους πολιτικούς να παίρνουν αποφάσεις πιο γρήγορα. Αυτό δημιουργεί μια πιο παραγωγική κοινωνία που μπορεί να χειριστεί τα προβλήματα γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Η λήψη σχολίων και συμβουλών από τον λαό αποτελεί μεγάλο μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού και το Διαδίκτυο του επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Με αυτήν την αυξημένη ικανότητα επικοινωνίας με το κοινό, η κυβέρνηση είναι σε θέση να λειτουργεί πιο ικανά και αποτελεσματικά ως Δημοκρατία.[2]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Prins, C.· Cuijpers, Colette (2017). Digital democracy in a globalized world. Cheltenham, UK. ISBN 978-1-78536-396-2. 1004732183. 
  2. Leighninger, Matt (2011-06). «Citizenship and governance in a wild, wired world: How should citizens and public managers use online tools to improve democracy?» (στα αγγλικά). National Civic Review 100 (2): 20–29. doi:10.1002/ncr.20056. http://doi.wiley.com/10.1002/ncr.20056.