Ηλεκτροχημική σειρά των μετάλλων

Ηλεκτροχημική σειρά των μετάλλων (σειρά δραστικότητας των μετάλλων) ονομάζουμε τη σειρά που μας βοηθά να ελέγξουμε αν μια αντίδραση ανάμεσα σε ένα μέταλλο και μία ουσία (της οποίας το θετικό μέρος είναι μέταλλο) πραγματοποιείται ή όχι (αντιδράσεις απλής αντικατάστασης). Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή τη σειρά τα μέταλλα είναι καταταγμένα έτσι, ώστε όσα βρίσκονται πιο ψηλά στη σειρά να μπορούν να αντιδράσουν με ουσίες που στο θετικό τους μέρος έχουν μέταλλο που βρίσκεται πιο χαμηλά στη σειρά.

Βασική σειρά δραστικότητας

Επεξεργασία

Λέγοντας βασική σειρά δραστικότητας εννοούμε τη σειρά δραστικότητας των πιο βασικών μετάλλων. Αυτή είναι η εξής:

(* το υδρογόνο, παρόλο που δεν είναι μέταλλο, όταν βρίσκεται σε ενώσεις, όπως το νερό, αντιδρα με μέταλλα δραστικότερα από αυτο).

Παραδείγματα αντιδράσεων

Επεξεργασία

Αντιδράσεις που πραγματοποιούνται

παράδειγμα 1ο : Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

παράδειγμα 2ο : Ba + CaCO3 --> BaCO3 + Ca

παράδειγμα 3ο : 2K + 2H2Ο --> 2KOH + H2

παράδειγμα 4ο : 3Na + Al(OH)3 --> 3NaOH + Al

Αντιδράσεις που δεν πραγματοποιούνται

παράδειγμα 1ο : Mg + KOH --> δε γίνεται

παράδειγμα 2ο : Hg + BaSO4 --> δε γίνεται

παράδειγμα 3ο : Al + MgSO4 --> δε γίνεται

παράδειγμα 4ο : Cr + CaCO3 --> δε γίνεται

Δείτε επίσης

Επεξεργασία