Αυτό το λήμμα αφορά τα όργανα που παράγουν ήχο με ηλεκτρισμό. Για το μηχάνημα αναπαραγωγής δίσκων, δείτε: Jukebox.

Τα Ηλεκτρόφωνα είναι μουσικά όργανα, η παραγωγή ήχου των οποίων σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό. Ειδικότερα υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες ηλεκτρόφωνων οργάνων:

  1. ακουστικά όργανα των οποίων ο ήχος ενεργοποιείται με ηλεκτρικούς διακόπτες (ονομάζονται και ηλεκτροακουστικά)
  2. ακουστικά όργανα των οποίων ο ήχος ενισχύεται μέσω ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων (ονομάζονται και ηλεκτρομαγνητικά)
  3. όργανα των οποίων ο ήχος παράγεται μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ονομάζονται και ραδιοηλεκτρικά)

Στις μέρες μας ο όρος ηλεκτρόφωνο τείνει να περιγράψει μόνο την τρίτη παραπάνω κατηγορία, όργανα δηλαδή που παράγουν ήχο μέσω ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και ονομάζονται ηλεκτρονικά μουσικά όργανα.

Χαρακτηριστικά ηλεκτρόφωνα είναι: