Ημερολόγιο πλοίου

(Ανακατεύθυνση από Ημερολόγιο Γεφύρας)

Ημερολόγιο πλοίου ή Ημερολόγιο Γεφύρας (Log-book ή Ship's-log) ονομάζεται το επισημότερο βιβλίο που υποχρεούται να τηρεί κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, υπαγωγής και τύπου. Στο βιβλίο αυτό, που τηρείται στη Γέφυρα του πλοίου, εξ ου και η δεύτερη ονομασία, καταχωρούνται με ημερολογιακή σειρά κάθε μέρα οτιδήποτε σχετικό έχει να κάνει με τον πλου, (πορείες, δελτία καιρού, κατάσταση θαλάσσης κ.λπ.), τις προσεγγίσεις (κατάπλου - απόπλου, αγκυροβολία, επίσκεψη Αρχών, ελευθεροκοινωνία, πλοήγηση, ρυμούλκηση κ.λπ.), τις φορτοεκφορτώσεις (έναρξη - λήξη, διατιθέμενα μέσα, ακολουθούμενοι τρόποι, βυθίσματα, κ.λπ.) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες (αλλαγές φυλακών, εργασίες συντήρησης κ.λπ.) ή όποια συμβάντα επί του πλοίου που αφορούν άυτό, επιβάτες, πλήρωμα ή φορτίο.

Το ημερολόγιο πλοίου της φρεγάτας Grand Turk.

Το βιβλίο αυτό συμπληρώνεται από τον Πλοίαρχο σύμφωνα με το "πρόχειρο" ημερολόγιο που τηρεί ο Αξιωματικός Φυλακής, και προσκομίζεται για θεώρηση στις Αρχές του λιμένα αμέσως μετά τον κατάπλου και προ του απόπλου αν έγιναν ενδιάμεσα εμπορικές πράξεις.

Στα επιβατηγά πλοία εσωτερικών γραμμών, η θεώρηση αυτή γίνεται από τις Αρχές του λιμένα αφετηρίας ή από την Αρχή του πρώτου λιμένα προσέγγισης σε έκτακτα περιστατικά.

Παράλληλα με το Ημερολόγιο Γεφύρας στα πλοία τηρούνται επίσης και το Ημερολόγιο Μηχανής και το Ημερολόγιο Ασυρμάτου. Σε αντιδιαστολή των άλλων, το Ημερολόγιο Γεφύρας ονομάζεται και "Ημερολόγιο Καταστρώματος".

  • Στο Ημερολόγιο Γεφύρας των πολεμικών πλοίων καταχωρούνται επίσης και όλες οι κινήσεις που αφορούν το πλήρωμα, οι ασκήσεις, σημαντικά σήματα καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες εμπλοκές π.χ. νηοψίες, έρευνα - διάσωση, ειδικές μεταφορές κ.λπ.
  • Το Ημερολόγιο Γεφύρας, κατά την ελληνική νομοθεσία, υπάγεται στη κατηγορία των Ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου.
  • Ημερολόγιο πλοίου δεν τηρούν τα παροπλισμένα πλοία και τα μη επανδρωμένα πλωτά ναυπηγήματα.