Ο όρος ημερολόγιο των Μάγια αφορά τρία ημερολόγια, οργανωμένα σε ιεραρχημένους κύκλους διάφορου αριθμού ημερών. Η μεγάλη απαρίθμηση ήταν το κύριο ημερολόγιο για ιστορικούς λόγους. Το Haab ήταν το πολιτικό ημερολόγιο και το Tzolkin το χρησιμοποιούσαν για θρησκευτικούς σκοπούς. Όλα τα ημερολόγια των Μάγια βασίζονταν στη σειριακή απαρίθμηση των ημερών χωρίς να λαμβάνουν μέριμνα για το συγχρονισμό του ημερολογίου με τον ήλιο ή τη σελήνη. Ωστόσο, η μεγάλη απαρίθμηση και το Haab περιείχαν κύκλους των 360 και 365 ημερών, αντίστοιχα, οι οποίοι είναι συγκρίσιμοι με το ηλιακό έτος. Βασιζόμενο μόνο στην αρίθμηση των ημερών, το ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης προσομοιάζει περισσότερο με το σύστημα του ιουλιανού ημερολογίου. Επίσης, σε αντίθεση με τα σύγχρονα ημερολόγια, οι μέρες και οι κύκλοι αριθμούνται από το 0, όχι από το 1 όπως τα περισσότερα άλλα ημερολόγια, πράγμα το οποίο διευκολύνει πολύ τους ημερολογιακούς υπολογισμούς.

Το ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης Επεξεργασία

Το ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης είναι οργανωμένο σε κύκλους. Κάθε κύκλος του ανώτερου επιπέδου αποτελείται από 20 κύκλους του προηγούμενου μικρότερου κύκλου, με την εξαίρεση αυτόν του tun, ο οποίος αποτελείται από 18 κύκλους των 20 ημερών τον καθένα. Αυτό οδηγεί σε ένα tun των 360 ημερών που υπολείπεται κατά 5 περίπου ημέρες του ηλιακού έτους.

Οι Μάγια πίστευαν ότι στο τέλος κάθε κύκλου pictun (περίπου 7.885 χρόνια) ο κόσμος καταστρέφεται και επαναδημιουργείται.

Οι ημερομηνίες στο ημερολόγιο της μεγάλης απαρίθμησης γράφονται, κατά σύμβαση, ως baktun . katun . tun . uinal . kin (Παράδειγμα 12.4.6.20.5) και μοιάζουν με IP Address.

Τα ημερολόγια Haab και Tzoklin Επεξεργασία

Η πολιτική των Μάγια Επεξεργασία

Για πολιτικούς σκοπούς οι Μάγια χρησιμοποιούσαν το ημερολόγιο Haab στο οποίο το έτος ήταν χωρισμένο σε 18 επώνυμες περιόδους, των 20 ημερών εκάστη, ακολουθούμενες από πέντε μέρες (μέρες Uayeb) οι οποίες δεν ανήκαν σε καμιά περίοδο. Οι ημερομηνίες σε αυτό το ημερολόγιο γράφονταν σαν ένας αριθμός (0 μέχρι 19 για τις κανονικές περιόδους και 0 έως 4 για την περίοδο Uayeb) ακολουθούμενες από το όνομα της περιόδου. Αυτό το ημερολόγιο δεν είχε σύστημα αρίθμησης ετών, απλώς επαναλαμβανόταν με την συμπλήρωση ενός κύκλου 365 ημερών.

Η θρησκεία των Μάγια Επεξεργασία

Η θρησκεία των Μάγια απαιτούσε τη χρήση του ημερολογίου Tzolkin, αποτελούμενου από 20 επώνυμες περιόδους των 13 ημερών. Αντίθετα από το ημερολόγιο Haab, στο οποίο ο αριθμός της ημέρας αυξάνονταν μέχρι το τέλος της περιόδου, στο ημερολόγιο Tzolkin τα ονόματα και οι αριθμοί αυξάνονταν παράλληλα. Σε κάθε διαδοχική μέρα ο αριθμός της ημέρας αυξάνονταν κατά ένα, μηδενιζόμενος όταν έφτανε στο 13. Το ίδιο συνέβαινε με τον κύκλο των 20 ονομάτων. Επειδή, όμως, το 13 δεν διαιρεί το 20, απαιτούνται συνολικά 260 (=13Χ20) ημέρες πριν επαναληφθεί το ημερολόγιο. Όπως και στο ημερολόγιο Haab οι κύκλοι δεν αριθμούνται και κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει μια ημερομηνία Tzolkin σε μοναδική ημερομηνία των άλλων ημερολογίων. Ο κύκλος των 260 ημερών αποτελούσε τη βάση των θρησκευτικών τελετουργιών των Μάγια και δεν είχε καμιά σχέση με το ηλιακό έτος ούτε τον σεληνιακό μήνα.

Οι Μάγια συχνά προσδιόριζαν τις ημερομηνίες χρησιμοποιώντας μαζί και τα δύο ημερολόγια, Haab και Tzolkin· οι ημερομηνίες με αυτή τη μορφή επαναλαμβάνονταν μόνο κάθε 52 ηλιακά χρόνια.

Κύκλος περιλαμβάνει Σύνολο σε ημέρες Σύνολο σε χρόνια
kin - 1 0,003
uinal 20 kin 20 0,056
tun 18 uinal 360 0,986
katun 20 tun 7.200 19,7
baktun 20 katun 144.000 394,3
pictun 20 baktun 2.880.000 7.885
calabtun 20 pictun 57.600.000 157.704
kinchiltun 20 calabtun 1.152.000.000 3.154.071
alautun 20 kinchiltun 23.040.000.000 63.081.429

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Maya calendars στο Wikimedia Commons