Ημικανονικό πολύτοπο

γεωμετρικό αντικείμενο ν-διαστάσεων
Κυρτά ημικανονικά πολύχωρα

Διορθωμένο 5-κελιών

Διακεκομμένο 24-κελιών

Διορθωμένο 600-κελιών

Στην γεωμετρία, σύμφωνα με τον ορισμό του καταλόγου του μαθηματικού Thorold Gosset που δημοσιεύθηκε το 1900, ημικανονικό πολύτοπο θεωρείται συνήθως ένα πολύτοπο που είναι ομοιόμορφο στις κορυφές του και όλες οι έδρες του είναι κανονικά πολυτόπα.[1][2]

Ο E.L. Elte είχε συντάξει το 1912 έναν μεγαλύτερο κατάλογο με τίτλο The Semiregular Polytopes of the Hyperspaces (Τα Ημικανονικά Πολύτοπα του Υπερχώρου), ο οποίος περιελάμβανε και έναν ευρύτερο ορισμό.[3]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Gosset, Thorold (1900). «On the regular and semi-regular figures in space of n dimensions». Messenger of Mathematics 29: 43–48. 
  2. Coxeter, Harold Scott MacDonald (1973). Regular Polytopes (3η έκδοση). New York: Dover Publications. ISBN 978-0-486-61480-9. 
  3. Elte, E. L. (1912). The Semiregular Polytopes of the Hyperspaces. Groningen: University of Groningen. ISBN 1-4181-7968-X. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία