Ο θάλαμος αερίων είναι εγκατάσταση που χρησιμοποιεί δηλητηριώδη αέρια για τη θανάτωση ζώων και ανθρώπων. Τα αέρια διαχέονται μέσα από πολλούς σωλήνες. Το πιο κοινό αέριο που χρησιμοποιείται είναι το υδροκυάνιο, ενώ παλαιότερα έχουν χρησιμοποιειθεί και αέρια όπως το διοξείδειο και μονοξείδιο του άνθρακα. Χρησιμοποιούνταν κυρίως στις Η.Π.Α., ως μέσω επιβολής της θανατικής ποινής και στην Ναζιστική Γερμανία. Οι Ες Ες το χρησιμοποιούσαν κυρίως για μαζικές εκτελέσεις Εβραίων και γενικώς αιχμαλώτων πολέμου στο Ολοκαύτωμα. Κατά την άποψη του βρετανού δημοσιογράφου Robert Fisk, ο πρωτόγονος πρόδρομος των θαλάμων αερίων της Γερμανίας ήταν η χρήση καπνού για την πρόκληση ασφυξίας Αρμενίων που είχαν καταφύγει σε σπήλαια, στη διάρκεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων.[1]

Παραπομπές

Επεξεργασία