Ως θαλαμηγός (Θ/Γ) ή γιωτ εκ του αγγλικού «yacht» χαρακτηρίζονται κυρίως πλοία πολυτελούς κατασκευής, αυξημένων μέσων διάσωσης και ναυτιλιακών οργάνων που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά και περισσότερο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Σήμερα τα σύγχρονα σκάφη θαλαμηγοί είναι ως επί το πλείστον ταχύπλοα μεγάλα σκάφη που μπορούν να εκτελέσουν μακρινά ταξίδια, τα λεγόμενα εκ του αγγλικού όρου «κρούιζιν γιώτς» (cruising yachts), πολλά εκ των οποίων νοικιάζονται σε τρίτους, είτε κατά ημέρα, είτε κατά εβδομάδα, ή κατά περίοδο.

Θαλαμηγός

Τα σημαντικότερα εξ αυτών στον κόσμο φέρουν στον εξοπλισμό τους, επ΄ αυτών, μέχρι και δύο ελικόπτερα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των καταστρωμάτων τους. Αρκετός όμως αριθμός εξ αυτών προέρχεται από παλαιά ιστιοφόρα, ή ακτοπλοϊκά επιβατηγά που υπερέβησαν το όριο ηλικίας ενέργειας.

Πολλές χώρες διατηρούν κρατικά τέτοια σκάφη ή νοικιάζουν για κάλυψη αναγκών φιλοξενίας υψηλών προσώπων, ή και για ψυχαγωγία των ίδιων των Πολιτειακών Αρχόντων τους. Οι κρατικές θαλαμηγοί υπάγονται επιχειρησιακά στις ναυτικές δυνάμεις των χωρών, έστω και αν δεν φέρουν πολεμικό οπλισμό, οι οποίες και επιφορτίζονται τη συντήρησή τους.

  • Η κύρια διαφορά μεταξύ θαλαμηγού και κότερου είναι ότι το δεύτερο ως επί το πλείστον είναι ιστιοφόρο, επίσης πολυτελούς κατασκευής.
  • Οι θαλαμηγοί ελλιμενίζονται κυρίως σε τουριστικούς λιμένες και εγκαταστάσεις τις λεγόμενες διεθνώς «Μαρίνες».

Θαλαμηγοί του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού υπήρξαν οι:

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία