Η Θεματική Χαρτογραφία είναι ο κλάδος της Χαρτογραφίας που έχει ως αντικείμενο τη σύνθεση θεματικών χαρτών. Το κύριο αντικείμενο της Θεματικής Χαρτογραφίας είναι η γραφική απεικόνιση και ειδικότερα η χαρτογραφική αναπαράσταση με κατάλληλες τεχνικές, φαινομένων που έχουν κατανομή στον γεωγραφικό χώρο, είτε αυτός είναι ο φυσικός είτε ο ανθρωπογενής. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να είναι καταγεγραμμένα μέσω ποιοτικών ή (κυρίως) ποσοτικών χαρακτηριστικών και μεγεθών.

Η Θεματική Χαρτογραφία αποτελεί μια σειρά από καθαρά εφαρμοσμένες διαδικασίες και μεθοδολογίες. Μπορεί να θεωρηθεί και ως επιστήμη, εφόσον βασίζεται σε θεωρητικές επιστήμες όπως τα μαθηματικά, αλλά και ως τέχνη[1], αφού στόχος της είναι η ισορροπία μεταξύ της αισθητικής και της γρήγορης αντίληψης των φαινομένων που απεικονίζει ο θεματικός χάρτης.

Τα σημαντικότερα θέματα που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Θεματικής Χαρτογραφίας είναι:

 1. Η οπτικοποίηση δεδομένων και φαινομένων που κατανέμονται στον γεωγραφικό χώρο
 2. Η χωρική δειγματοληψία και η βασική στατιστική επεξεργασία
 3. Η ομαδοποίηση ποσοτικών δεδομένων
 4. Η σωστή χρήση του χρώματος μέσα από τη χρωματική θεωρία και τα σχετικά μοντέλα χρωμάτων
 5. Ο χαρτογραφικός σχεδιασμός και η απόδοση με διάφορους συμβολισμούς (π.χ. σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά σύμβολα)
 6. Η ισαριθμική (ή ισοπληθής) απεικόνιση
 7. Η χωροπληθής (ή δασυμμετρική) απεικόνιση
 8. Οι χάρτες κουκίδων και τα χαρτογράμματα
 9. Οι Τοπολογικές και εστιακές/πολυεστιακές απεικονίσεις
 10. Η Πολυμεταβλητή και Δυναμική χαρτογραφική απόδοση

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

 • Β. Νάκος, Β. Φιλιππακοπούλου (1992) Θεματική Χαρτογραφία. Αθήνα, Σημειώσεις Μαθήματος, Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

 1. «Θεματική Χαρτογραφία, Σημείωσεις μαθήματος» (PDF). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών. Ανακτήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2011. 

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία