Άνοιγμα κυρίου μενού


Για τη γιορτή των Θεοφανείων, δείτε: Θεοφάνεια (εορτή).

Με τον όρο θεοφάνεια στη θρησκειολογία εννοείται η εμφάνιση της θεότητας σε μια σειρά φυσικών φαινομένων ή τελετουργικών πράξεων.