Θεριζοαλωνιστική μηχανή

Η θεριζοαλωνιστική μηχανή είναι αγροτικό όχημα που εκτελεί ταυτόχρονα τον θερισμό και το αλώνισμα. Χρησιμοποιείται για την συγκομιδή σιτηρών, σιναπιού, καλαμποκιού, ηλίανθου, φασολιών και άλλων αγροτικών καρπών.

Drone βίντεο της θεριζοαλωνιστικής μηχανής 2022


Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Udo Bols, Mähdrescher in Deutschland 1931 bis heute, Band 1, Podszun, 2005.
  • Udo Bols, Mähdrescher in Deutschland 1931 bis heute, Band 2, Podszun, 2006.
  • Graeme R. Quick, Wesley F. Buchele: The Grain Harvesters. American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph/Michigan 1978, ISBN 0-916150-13-5

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία