Το Θερμιδόμετρο είναι συσκευή, με την οποία πραγματοποιείται η μέτρηση ποσοτήτων θερμότητας που προσλαμβάνουν ή εκχωρούν τα διάφορα σώματα, στερεά ή ρευστά, υπό διάφορες επιδράσεις, ακόμα και σε χημικές.

Θερμιδόμετρο θερμιδομετρικού όλμου

Πρόκειται για συσκευές μεγάλης ακριβείας που προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τυχόν θερμικές απώλειες αλλά και να μπορούν να υπολογιστούν και αυτές, ώστε να ληφθούν στη συνέχεια υπόψη, κατασκευάζονται και φυλάσσονται με ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή. Ανάλογα δε του σκοπού και του σώματος που θα επιχειρηθεί η μέτρηση υφίσταται ήδη μια μεγάλη ποικιλία θερμιδομέτρων που διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και τύπους, όπως π.χ. αδιαβατικοί, ισοθερμικοί μικροθερμιδομετρητές, συνεχούς ροής, διαφορικής σάρωσης, τιτλοποίησης κ.λπ..
Χαρακτηριστικός είναι ο λεγόμενος "θερμιδομετρικός όλμος" (ή "θερμιδομετρική βόμβα") ο οποίος μπορεί να μετρήσει τη θερμότητα καύσης οργανικών ουσιών με ακρίβεια της τάξης του 0,01%.

Βασικά μέρη Επεξεργασία

Τα βασικά μέρη ενός θερμιδομέτρου είναι:

  1. Το θερμιδομετρικό δοχείο, ή θερμομονωτικός κάδος
  2. Το μέσον πλήρωσης του παραπάνω, π.χ. νερό, υγρό υδρογόνο ή ήλιο κ.λπ.
  3. Το εσωτερικό δοχείο που περιέχει κάποιο μέσον π.χ. ατμό, ή πάγο ή ακόμα και αντιστάσεις.
  4. Το θερμόμετρο και
  5. Ο αναδευτήρας (χειροκίνητος ή ηλεκτρικός)

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.28ος, σελ.16.